Konular

• Dil Bilim


Dergiler

Mizanpajcı
Sayfa Düzenleyici
Editör Yardımcısı
Alan Editörü
Dergi Yöneticisi
Editör
Hakem
Yazar

Makaleler

A. Kocaman
Edimbilim Üzerine, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
Z. Balpınar
The Use of Pronouns of Power and Solidarity in Turkish, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
N. Osam, P. Donaldson
Klinik Ortamında Kazanılan Akıcılık ve Aktarım Yetilerinin Gerçek Hayata Aktarımında Karşılaşılan Sorunlar, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
A. Kocamana
Çotuksöken, Yusuf. 1996. Okul Sözlüğünün Eleştirisi. İnsancıl Yayınları, İstanbul., Dilbilim Araştırmaları Dergisi
A. Kocaman
Demircan, Ömer. 1996. Türkçenin Sesdizimi. der Yayınlan, İstanbul., Dilbilim Araştırmaları Dergisi
B. Erdağı
Ceylan, Emine, Çuvaş Atasözleri ve Deyimleri Çuvaşça-Türkçe / Türkçe- Çuvaşça Sözlük, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi: 10, Simurg, Ankara 1996., Dilbilim Araştırmaları Dergisi
G. van Schaaik
'İşlevsel Dilbilgisi' nedir?, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
A. Yemenici
Haber Tartışmalarında Kullanılan Dil Üzerine Bir Araştırma, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
N. Özbek
Türkçede Söylem Belirleyicileri, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
S. Yağcıoğlu
Yazınsal Metin-Okur Etkileşimi: Altbirimlerin Anlamlandırma Sürecine Etkileri Üzerine Deneysel Bir Çalışma, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
A. Dietrich
Bağlantısal Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
Ü. Turan
Türkçe Metinlerde Adılların Dağılım ve İşlevleri, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
H. Sofu
Soru Tümcelerinin Edinimi, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
A. Kocaman
Uygulamalı Dilbilim, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
K. İmer
Bayraktaroğlu, Arın - Bayraktaroğlu, Sinan (1995). Colloquial Turkish. London: Routledge. X+245 sayfa (ilk baskı 1992), Dilbilim Araştırmaları Dergisi
K. İmer
Tekin, Talat (1997). Tarih Boyunca Türkçenin Yazımı. Ankara: Simurg. 136 s., Dilbilim Araştırmaları Dergisi
L. Subaşı Uzun
Tekin, Talat (1997) Türkoloji Eleştirileri. Ankara: Simurg,408 s., Dilbilim Araştırmaları Dergisi
S. Özsoy, E. Erguvanlı-Taylan
Türkçede Neden Gösteren İlgeç Yantümceleri, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
A. (Eziler) Kıran
Sunuş, Dilbilim Araştırmaları Dergisi
V. Günay
Tiyatro Göstergebilimi, Dilbilim Araştırmaları Dergisi