: DAD eski sayılarının içeriği (1990-2014)

1990-2007

2008

2009/1

2009/2

2010/1

2010/2

2011/1 (Önceki ve yeni Yayın Kurulundan mektupları da içerir)

2011/2 

2012/1 

2012/2 

2013/1 (Türk Sesbilimine Güncel Bir Bakış, Özel Sayı, Konuk Yayın Yönetmeni: Eser Erguvanlı Taylan)

2013/2 

2014/1 

2014/2 (Prof. A. Sumru Özsoy Armağanı, Özel Sayı, Konuk Yayın Yönetmenleri: Ceyda Arslan Kechriotis, Didar Akar, Meltem Kelepir, Balkız Öztürk) ISSN: 1300-8552 | Dergi doi:10.18492/dad