Türkçede İlgi Tümceciklerinin Edinimine Kullanım Temelli Bir Yaklaşım

Feyza Altınkamış, Aslı Altan
1.187 392

Öz


Daha önce birçok farklı dilde yapılan çalışmalar ilgi tümceciklerinin ediniminin geç olduğunu ve bunun dilbilimsel karmaşıklığın bir göstergesi olduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışma, Türkçedeki ilgi tümceciklerinin edinimi konusuna kullanım temelli bir çerçevede yaklaşmaktadır. Bu bağlamda, anne ve çocuk arasındaki doğal konuşma verilerinden oluşan üç farklı veritabanı (170 kayıt) incelenmiştir. Bu veritabanında yer alan çocukların yaş aralıkları 02;00-03;06, 01;00-02;04 ve 00;09-02;09’dır. Analizler hem çocukların konuşmalarında hem de annelerin çocuğa yönelik konuşmalarında ilgi tümcecikleri kullanımının oldukça nadir olduğunun altını çizmektedir. Daha önceki çalışmalarda ilgi tümceciklerinin dilbilimsel karmaşıklığı çocuklar tarafından geç edinimlerinin sebebi olarak belirtilmişken, bu çalışmanın sonuçları çocuğa yönelik girdilerde bu yapıların azlığının da bu yapıların geç ediniminin ve çocuklar tarafından az kullanımının bir öngörücüsü olduğunu ortaya koymaktadır. Bulgular, kullanım olarak benzer olan ve biçimbilimsel ve sözdizimsel olarak daha basit olan başka yapıların dilde varolmasının da gözönüne alınması gereken önemli bir husus olduğunu vurgulamaktadır. 


Anahtar kelimeler


ilgi tümcecikleri, Türkçenin edinimi, çocuğa yönelik konuşma, bütünce incelemesi, girdi

Tam metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.18492/dad.47469

ISSN: 1300-8552 | Dergi doi:10.18492/dad