Dilbilim Araştırmaları DergisiDİLBİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
, 1990 yılından bu yana düzenli olarak yayınlanan akademik bir dergidir.

Derginin temel hedefi, Türkiye’deki dilbilim çalışmalarının gelişimine destek olmak ve çağdaş dilbilim ilkeleri doğrultusunda nitelikli dilbilim çalışmalarını özendirmektir. Dergi, dilbilimcilerin dikkatini çekecek ve geniş bir okur kitlesini ilgilendirecek çeşitli güncel konuların tanıtımını ve bu konularda bir tartışma ortamı yaratmayı da amaçlamaktadır.

Bu hedefler doğrultusunda, dergiye öncelikli olarak Türkçe ve diğer Türk dilleriyle ilgili olan, karşılaştırmalı, tanımlamalı, kuramsal ve uygulamalı, Türkçe ya da İngilizce olarak kaleme alınmış araştırma yazıları gönderilebilir. Dergiye gönderilen yazılarda aranan temel özellik, bilim geleneklerine uygunluk ve özgünlüktür. Yayımlanacak yazılarda belirli bir dilbilim alanı ya da kuramına bağlı olma koşulu aranmamaktadır.
 
DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ hakemli bir yayındır.

Dergi Ana Sayfa Görseli

DERGİ İÇERİĞİ:2014, 1

· Aygül Uçar, Özel Amaçlı Derlemi Çevriyazmak: Bir Çevriyazı Modeli

· Aslı Gürer, Prosody of Contrastive Focus and Discourse New Constituents in Turkish

· Aytaç Çeltek, Lütfiye Oktar, Türkçede Boş Artgönderim ve Söylem Atlama

· Neslihan Kansu-Yetkiner, Lütfiye Oktar, Yasemin Yavuz, Murat Özgen, Sözlü Çeviride Kip Kaydırmalarına Dizgeci İşlevsel Dilbilgisi Çerçevesinde Bütünce Temelli Bir Yaklaşım

· Umut Özge, Kitap Tanıtımı: Combinatory Linguistics. Cem Bozşahin, Berlin: Walter de Gruyter, 2012.

. Özetler

. Abstracts2013, 2

· İpek Pınar Bekâr, Dilin Algılanması ve Anlamlandırılmasında Bürün Dizgesinin Beyindeki İşlemlenişi

· Nilgün Yavuz, İkinci Dil Olarak Japoncayı Edinen Yetişkin Türkçe Konuşurlarında Çalkalama Özelliğinin Edinimi

· Soner Akşehirli, Türkçede AD+lI: AD+sIz Karşıtlık Örüntüsü ve Olası Sözlüksel Boşluklar

. Özetler

. Abstracts2013, 1

Özel Sayı: Türk Sesbilimine Genel Bir Bakış / Updates in Turkish Phonology
(Konuk Editör: Eser Erguvanlı Taylan)

· Eser Erguvanlı Taylan, Giriş/Introduction

· Harry van der Hulst, Beata Moskal, Patterns of Defective Labial Vowel Harmony in Turkic Languages

· Barış Kabak, Silke Weber, Markedness, Context, and Directionality in Turkish Harmony: A Corpus Study on Vowel Co-occurence Patterns

· Markus A. Pöchtrager, k-Ø And What Phonology Can Do

· Jorge Hankamer, Turkish Monosyllabism Revisited

· Ann Denwood, Hidden Boundaries in Modern Turkish; Evidence from Vowel Raising in Uighur and Turkish

· Güliz Güneş, Limits of Prosody in Turkish

· İclâl Ergenç, İpek Pınar Bekâr, Türkçede Ünsüz İkizleşmesi

· Bernt Brendemoen, Trabzon Ağızlarındaki Soluksuz Ötümsüz Patlayıcı Ünsüzler

. Özetler

. Abstracts2012, 2

· Hasan Kaili, Aytaç Çeltek, On the Teaching of -mIş To Foreign Learners of Turkish

· Özge Cengiz, Hamide Çakır, Okulöncesi Çocuklarda Dilbilgisel Eğretileme Kullanımının Ortaya Çıkış Sürecinde Annelerinin Etkisi

· Ümit Deniz Turan, Deniz Zeyrek, Cem Bozşahin, Söylem ve Bağdaşıklık İlişkileri Kitap Tanıtımı

· Mehmet Akkuş: Öztürk, Balkız ve Markus A. Pöchtrager (haz.) (2011) Pazar Laz. Muenchen: Lincom Europa

· Turgay Sebzecioğlu: Gökdayı, Hürriyet (2011) Türkçede Kalıp Sözler. İstanbul: Kriter Yayınlar

Tez Özetleri

· Özge Can Bakırlı, Türkçede Koşullu Yapılar2012, 1

· Emine Yarar, Dolaylı Evet/Hayır Sorularında -DIk ve -mA Ekleri

· Demet Gül, Semantic Operators and the Modal Meanings of the Suffix -Ar

· Cem Can, Uluslararası Türk Öğrenci İngilizcesi Derleminde Tutum Belirteçleri

· Çiler Hatipoğlu, Apologies and Gender in Turkish and British English

· Alan Libert, On the Morphological Status of İçin and its Cognates in Some Other Turkic Languages2011, 2

· Ümit Deniz Turan, Ölçümsel Sezdirim Üzerine Gözlemler

· Filiz Çetintaş Yıldırım, Zamansal İçerme İlişkilerini Belirginleştiren Ulaç Eklerinin Belirteç Tümceciklerinde ve Temel Tümcedeki Eylem Kılınışları ile Etkileşimleri

Kitap Tanıtımı

· Ceyda Arslan-Kechriotis: Göksel, Aslı ve Celia Kerslake (2011). Turkish: An Essential Grammar

Tez Özetleri

· Dilek Altunay, Türkiye'deki Bir İngilizce Öğretmenliği Programında Yapılan Çalışma2011, 1

· Kâmile İmer, Sumru Özsoy, Ahmet Kocaman, DA'ya Veda

· Yayın Kurulundan

· Ángel Jiménez-Fernández, On the Order of Multiple Topics and Discourse-feature Inheritance

· Martina Gračanin Yüksek, Selçuk İşsever, Movement of Bare Objects in Turkish

· Cem Bozşahin, Serialization and the Verb in Turkish Coordinate Reduction

Kitap Tanıtımı

· Mine Güven: K.İmer, A. Kocaman ve A. S. Özsoy (2011). Dilbilim Sözlüğü2010, 2

· Nazlı Baykal, 6’ya 5 m, 10’a 1 mi? Politik Söylem Çözümlemesi

· Turgay Sebzecioğlu, Lütfiye Oktar, Türkçede Edilgenliğin Belirtililik Kayması Açısından Bazı Görünümleri

· Zeynep Erk Emeksiz, Negation in Turkish

· Bekir Savaş, A Linguistic Analysis of Nazım Hikmet’s Poetry as a Sign of Translatability of Poems

Çeviri Kitap Tanıtımı

· Turgay Sebzecioğlu, Chomsky Noam (2010) Doğa ve Dil Üzerine (Çev. Ayşe Banu Karadağ). İstanbul: Sözcükler Yayınevi.2010, 1

· Özgür Aydın, Gülay Cedden, Sözdizim İşlemlemesinde Sağa Taşıma Etkisi

· Derya Çokal-Karadaş, The Pronominal Bu-Şu and This-That: Rhetorical Structure Theory

· Balkız Öztürk, Subject in Pazar and Ardesheni Laz

· Çiler Hatipoğlu, Yalın Hayır ve İncelik(sizlik) Derecesi

· Suhan Akıncı Oktay, A Sociolinguistic Perspective in Narrative Analysis: Educational Backgrounds of Families as Influential Factors in the Development of Personal Experience Child Narratives

Kitap Tanıtımı

· Derya Duman, Neslihan Kansu-Yetkiner 2009. Çeviribilim Edimbilim İlişkisi Üzerine. İzmir:İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınları.2009, 2

· Çiğdem Sağın-Şimşek, Jochen Rehbein, Ezel Babur, İşlevsel Edimbilim Yöntemiyle Metin İçinde Gösterme Alanının İncelenmesi

· Burcu İlkay Karaman, Contronomy and Equivalence: A Case Study on German aufgaben (upgive).

· Kitap Tanıtımı

· Lütfiye Oktar, Murat Özgen, Kılıç Veysel (çev.). 2009. Bilgi Sorunları ve Dil: Managua Dersleri. Istanbul, BGST Yayınları. Chomsky, N. 1988. Language and Problems of Knowledge: The Managua Lectures. Cambridge, Massachussets: MIT Press.2009, 1

· Firdevs Karahan, Bireyler Arasında Çatışma İçerikli Konuşmaların Söylem Çözümlemesi

· Nilgin Tanış, Çeviribilim ve Dilbilim Bağlamında Türkiyede Sesli Betimlemenin Yeri ve Önemi

· Bilal Kırkıcı, İmparator Çizelgesi vs. İmparatorlar Çizelgesi: On the (Non)use of Plural Non Head Nouns in Turkish Nominal Compounding2008

· Ümit Deniz Turan, Akademik Metinlerde Eski Bilgi Sözceleri

· Çiler Hatipoğlu, Analysis of the Social Meanings of the Second Person Pronoun SEN in Turkish

· Serkan Koç ve A. Cem Değer, Türkçe’de Özne Ad Öbeği ve Boş Artgönderim Kullanımının Türkçe’yi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerdeki Gelişimsel Görünümleri

· Naciye Kunt, Beliefs about Language Learning: A Study of International University Students' Learning Turkish as a Second Language

· Ayşe Gürel ve Levent M. Arslan, Konuşma Tanıma için İnsan-makine Karşılaştırması

· Nalan Kızıltan, Taner Tunç ve Eda Özçelik, Çocukların Yazınsal Metinlerde Kullanılan Sözcelerdeki Göndergeleri Kavrama Edinci

· Çiğdem Sağın-Şimşek, Ezel Babur ve Jochen Rehbein, İşlevsel Edimbilim Yöntemiyle Dilsel Araçların İncelenmesi: Bu, şu, o ve Dilin Gösterme Alanı

· Mine Güven, Görünüş Terimlerinin Türkçeleştirilmesi Üzerine Bazı Gözlem ve Öneriler

· Neslihan Kansu Yetkiner, İncelik Kuramı ve Yüz Olgusu Bağlamında Çeviri Çalışmalarında İşlevsel Edimbilimsel Eleştiri Yöntemi Uygulaması2007-1990

Derginin 1990-2007 yıllarına ait sayılarında yer alan makalelerin başlık ve yazar bilgisine ulaşmak için buraya tıklayınız.

Duyurular

 
Yayınlanan duyuru yok.
 
Daha Fazla Duyuru...

Sayı 1 (2015)

İçindekiler

Makaleler

Elena Antonova-Ünlü
1-23
Martina Gracanin-Yüksek
25-42
Aysun Kunduracı
PDF
43-62
Gülsüm Songül Ercan, Özge Can
PDF
63-83

Abstracts

Abstracts
 
PDF
85-87