1. Soru Tümcelerinin Edinimi ()
 2. Soru Tümcelerinin Edinimi (http://dad.boun.edu.tr/issue/4532/290532)
 3. Evrensel Dilbilgisi ve Dil Edinimi Kuramı (http://dad.boun.edu.tr/issue/4533/62337)
 4. Sınırlayıcı Odak Parçacığı Sadece’nin Edinimi (http://dad.boun.edu.tr/issue/30160/320483)
 5. Language (L2) competency in reference to sex differences (http://dad.boun.edu.tr/issue/24373/258340)
 6. Bilişsel Gelişim ve Dil Edinimi (http://dad.boun.edu.tr/issue/4533/62335)
 7. Dilin Biyolojik Temelleri Üzerine Son Bulgular (http://dad.boun.edu.tr/issue/24373/258342)
 8. İkinci Dil Ediniminde Dönüşlü Adılların Eşgöndergelerinin Yorumlanması (http://dad.boun.edu.tr/issue/4534/62356)
 9. İkidilli Türk Üniversite Öğrencilerinin İngilizce ve Türkçe Yazılı Anlatımlarında Sözdizimsel Yapılar (http://dad.boun.edu.tr/issue/4537/289850)
 10. Anlatı Yapısının Kavramsal ve Dilsel Gelişimi (http://dad.boun.edu.tr/issue/4537/289846)
 11. Türkçede İlgi Tümceciklerinin Edinimine Kullanım Temelli Bir Yaklaşım (http://dad.boun.edu.tr/issue/24374/258347)
 12. İmer, K. & Uzun, L. S. (yayına hazırlayanlar) (1998). Doğan Aksan Armağanı. Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayın No: 366. XVI11+233 sayfa. (http://dad.boun.edu.tr/issue/4531/62325)
 13. Yurtdışındaki Türk Çocuklarının Anadili Sorunu (http://dad.boun.edu.tr/issue/4537/289847)
 14. Grapes, banana, juice, and yes: Elements of language in non-human primates (http://dad.boun.edu.tr/issue/24373/258343)
 15. Görsel Destekli Dil Girdileri Olarak Reklamlar ve Çizgi Filmler Veritabanı: Gereklilik, Süreç ve Yönteme İlişkin Gözlemler (http://dad.boun.edu.tr/issue/24374/258344)
 16. Studies on 'Turkish in a Bilingual Environment' Presented at the International Conferences On Turkish Linguistics: 1986-1994 (http://dad.boun.edu.tr/issue/4535/313062)
 17. Johanson, Lars, Csatö, Eva Âgnes, Locke, Vanessa, Menz, Astrid, Winterling, Dorothea. (haz.). (1998). The Mainz Meeting: Proceedings of the Seventh International Conference on Turkish Linguistics, Turcologica 32. Wiesbaden: Harrassowitz.X+765s. (http://dad.boun.edu.tr/issue/4531/62327)
 18. Türkçe’de Özne Ad Öbeği ve Boş Artgönderim Kullanımının Türkçe’yi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerdeki Gelişimsel Görünümleri (http://dad.boun.edu.tr/issue/24371/258324)
 19. Çocukların Yazınsal Metinlerde Kullanılan Sözcelerdeki Göndergeleri Kavrama Edinci (http://dad.boun.edu.tr/issue/24371/258327)
  • 1 (current)