1. Değerlilik Sözlüğü: Almanca-Türkçe (http://dad.boun.edu.tr/issue/29237/313023)
 2. Ceylan, Emine, Çuvaş Atasözleri ve Deyimleri Çuvaşça-Türkçe / Türkçe- Çuvaşça Sözlük, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi: 10, Simurg, Ankara 1996. (http://dad.boun.edu.tr/issue/4534/290495)
 3. Ulamsal Dilbilgisi ve Türkçe (http://dad.boun.edu.tr/issue/4533/62333)
 4. Kentleşme ve Türkçe (http://dad.boun.edu.tr/issue/4535/313041)
 5. Kentlileşme ve Türkçe (http://dad.boun.edu.tr/issue/4535/313038)
 6. Kentleşme ve Türkçe (http://dad.boun.edu.tr/issue/4535/313036)
 7. Türkçe Metinlerde Adılların Dağılım ve İşlevleri (http://dad.boun.edu.tr/issue/4532/290531)
 8. Türkçe Ünlemlerin Kullanımbilim (Pragmatics) Yönünden İncelenmesi (http://dad.boun.edu.tr/issue/29234/312943)
 9. İkidilli Türk Üniversite Öğrencilerinin İngilizce ve Türkçe Yazılı Anlatımlarında Sözdizimsel Yapılar (http://dad.boun.edu.tr/issue/4537/289850)
 10. İmparator Çizelgesi vs. İmparatorlar Çizelgesi: On the (Non)-Use of Plural Non-Head Nouns in Turkish Nominal Compounding (http://dad.boun.edu.tr/issue/24369/258314)
 11. Dil Öğrenimine ilişkin İnanışlar: Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Uluslararası Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma (http://dad.boun.edu.tr/issue/24371/258325)
 12. Turkish Linguistics Today (http://dad.boun.edu.tr/issue/4538/289808)
 13. Türkçede Göz Sözcüğünün Deyimler Aracılığıyla Kavramsallaştırılması (http://dad.boun.edu.tr/issue/26814/282139)
 14. A relevance-theoretic approach to word meaning: An investigation within the context of “Karşı,” a poem by O. Veli Kanık (http://dad.boun.edu.tr/issue/24373/258338)
 15. Akademik Metinlerde Eski Bilgi Sözceleri (http://dad.boun.edu.tr/issue/24371/258321)
 16. Toplumsal Süreçlerin Dile Yansıması (http://dad.boun.edu.tr/issue/4535/313058)
 17. Dilin Biyolojik Temelleri Üzerine Son Bulgular (http://dad.boun.edu.tr/issue/24373/258342)
 18. Siyasal Bir Varlık Olarak Türkiye: Türk, İngiliz ve Amerikan Siyasi Gazete Haberleri Söylemlerindeki Vücut Metaforlarına Karşılaştırmalı Bir Bakış (http://dad.boun.edu.tr/issue/30160/287846)
 19. Türkçede Aitlik Ulamı ve Biçimsel İfadesi (http://dad.boun.edu.tr/issue/4530/62308)
 20. Sınırlayıcı Odak Parçacığı Sadece’nin Edinimi (http://dad.boun.edu.tr/issue/30160/320483)