1. Türk Kadınına Verilen Adlar (http://dad.boun.edu.tr/issue/29237/313002)
 2. Türk Gülmecesinde Duvar ve Kaldırım Yazıları (http://dad.boun.edu.tr/issue/29237/313019)
 3. Dilbilim ve Yapay Zeka (http://dad.boun.edu.tr/issue/4536/290392)
 4. Turkish Linguistics Today (http://dad.boun.edu.tr/issue/4538/289808)
 5. Symbolae Turcologicae. Studies in Honour of LARS JOHANSON. On his Sixtieth Birthday 8 March 1996. Ed. by Ârpâd Berta, Bernt Brendemoen and Claus Schönig. Swedish Research Institute in Istanbul, 6, Uppsala 1996,246 s. [ISBN 9186884077; ISSN 110OO333 (http://dad.boun.edu.tr/issue/4534/62370)
 6. Öyküde Sözdiziminden Söylem Düzlemine Kurallardan Prensiplere Geçiş Olgusu Üzerine (http://dad.boun.edu.tr/issue/4534/62358)
 7. Siyasal Bir Varlık Olarak Türkiye: Türk, İngiliz ve Amerikan Siyasi Gazete Haberleri Söylemlerindeki Vücut Metaforlarına Karşılaştırmalı Bir Bakış (http://dad.boun.edu.tr/issue/30160/287846)
 8. Yurtdışındaki Türk Çocuklarının Anadili Sorunu (http://dad.boun.edu.tr/issue/4537/289847)
 9. Kitap Tanıtımı/ Exploring the Turkish Linguistic Landscape: Essays in honor of Eser Erguvanlı-Taylan (http://dad.boun.edu.tr/issue/30160/305575)
 10. Türk Dilindeki Gelişmelerin Öğretim-Eğitim Etkinliklerine Yansıması (http://dad.boun.edu.tr/issue/4536/290387)
 11. Tekin, Talat (yay.), Türk Dilleri Araştırmaları 1992, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi 4, Ankara, 1992. (http://dad.boun.edu.tr/issue/4537/289863)
 12. Türk Gençlerinin Yaşıtları Arasında Kullandıkları Konuşma Biçimleri (http://dad.boun.edu.tr/issue/29237/313010)
 13. Sinema göstergebilimi (http://dad.boun.edu.tr/issue/4531/62311)
 14. İkidilli Türk Üniversite Öğrencilerinin İngilizce ve Türkçe Yazılı Anlatımlarında Sözdizimsel Yapılar (http://dad.boun.edu.tr/issue/4537/289850)
 15. Büyüleyici Bir Bilim Dalı: Dilbilim (http://dad.boun.edu.tr/issue/29234/312941)
 16. Söylem Çözümlemesi: Türk, İngiliz ve Amerikan Kültürlerinde Anlatılan Öykülerin Kültürel Bir Çerçeve İçerinde İncelenmesi (http://dad.boun.edu.tr/issue/4533/62350)
 17. Ceylan, Emine, Çuvaş Atasözleri ve Deyimleri Çuvaşça-Türkçe / Türkçe- Çuvaşça Sözlük, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi: 10, Simurg, Ankara 1996. (http://dad.boun.edu.tr/issue/4534/290495)
 18. Kitap Tanıtımı (http://dad.boun.edu.tr/issue/33540/364401)
 19. Türkçe’de Özne Ad Öbeği ve Boş Artgönderim Kullanımının Türkçe’yi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerdeki Gelişimsel Görünümleri (http://dad.boun.edu.tr/issue/24371/258324)
 20. Testing the Interface Hypothesis: The evidence from fossilized errors in the use of Turkish case markers (http://dad.boun.edu.tr/issue/4530/62306)