1. Sınırlayıcı Odak Parçacığı Sadece’nin Edinimi (http://dad.boun.edu.tr/issue/30160/320483)
 2. Türkçede İlgi Tümceciklerinin Edinimine Kullanım Temelli Bir Yaklaşım (http://dad.boun.edu.tr/issue/24374/258347)
 3. Testing the Interface Hypothesis: The evidence from fossilized errors in the use of Turkish case markers (http://dad.boun.edu.tr/issue/4530/62306)
 4. Studies on 'Turkish in a Bilingual Environment' Presented at the International Conferences On Turkish Linguistics: 1986-1994 (http://dad.boun.edu.tr/issue/4535/313062)
 5. On Some Infinitival Wh-constructions in Turkish (http://dad.boun.edu.tr/issue/4533/62344)
 6. Abstracts (http://dad.boun.edu.tr/issue/4530/62310)
 7. Çocukların Yazınsal Metinlerde Kullanılan Sözcelerdeki Göndergeleri Kavrama Edinci (http://dad.boun.edu.tr/issue/24371/258327)
 8. Türkçe’deki seslerin süre özellikleri (http://dad.boun.edu.tr/issue/24373/258336)
 9. Nonspecific External Arguments in Turkish (http://dad.boun.edu.tr/issue/4534/62361)
 10. Kıbrıs'ta çokdillilik olgusu (http://dad.boun.edu.tr/issue/24373/258337)
 11. On the Syntax and Morphology of Relative Clauses in Turkish (http://dad.boun.edu.tr/issue/4534/62362)
 12. Kitap Tanıtımı/ Exploring the Turkish Linguistic Landscape: Essays in honor of Eser Erguvanlı-Taylan (http://dad.boun.edu.tr/issue/30160/305575)
 13. An Analysis of Subordinate Clauses in Turkish (http://dad.boun.edu.tr/issue/4535/313055)
 14. Ankara Papers in Turkish and Turkic Linguistics. Deniz Zeyrek, Çiğdem Sağın Şimşek, Ufuk Ataş, and Jochen Rehbein (Der.). (http://dad.boun.edu.tr/issue/26814/282575)
 15. Vowel Harmony in Turkish: Problems with Generative and Autosegmental Approach (http://dad.boun.edu.tr/issue/4536/290397)
 16. Görünüş Terimlerinin Türkçeleştirilmesi Üzerine Bazı Gözlem ve Öneriler (http://dad.boun.edu.tr/issue/24371/258329)
 17. Türkçe'de durum değişikliği eylemlerinin kılınış özellikleri (http://dad.boun.edu.tr/issue/24373/258335)
 18. On Word Order Differences Between Turkish and Karaim (http://dad.boun.edu.tr/issue/4536/62381)
 19. İmparator Çizelgesi vs. İmparatorlar Çizelgesi: On the (Non)-Use of Plural Non-Head Nouns in Turkish Nominal Compounding (http://dad.boun.edu.tr/issue/24369/258314)
 20. Johanson, Lars, Csatö, Eva Âgnes, Locke, Vanessa, Menz, Astrid, Winterling, Dorothea. (haz.). (1998). The Mainz Meeting: Proceedings of the Seventh International Conference on Turkish Linguistics, Turcologica 32. Wiesbaden: Harrassowitz.X+765s. (http://dad.boun.edu.tr/issue/4531/62327)