1. Siyasal Bir Varlık Olarak Türkiye: Türk, İngiliz ve Amerikan Siyasi Gazete Haberleri Söylemlerindeki Vücut Metaforlarına Karşılaştırmalı Bir Bakış (http://dad.boun.edu.tr/issue/30160/287846)
 2. Anlatı Yapısının Kavramsal ve Dilsel Gelişimi (http://dad.boun.edu.tr/issue/4537/289846)
 3. A relevance-theoretic approach to word meaning: An investigation within the context of “Karşı,” a poem by O. Veli Kanık (http://dad.boun.edu.tr/issue/24373/258338)
 4. Yönetim ve Bağlama Kuramı Sözlüğü (http://dad.boun.edu.tr/issue/4536/290413)
 5. Yönetme ve Bağlama Kuramı (http://dad.boun.edu.tr/issue/4536/290411)
 6. Evrensel Dilbilgisi ve Dil Edinimi Kuramı (http://dad.boun.edu.tr/issue/4533/62337)
 7. Türkçede Eşgönderge Örüntüsü (http://dad.boun.edu.tr/issue/4538/289806)
 8. Prototip Kuramı Çerçevesinde Bir Araştırma (http://dad.boun.edu.tr/issue/4531/62320)
 9. Bir Edimbilim Kuramı Olarak Bağıntı (http://dad.boun.edu.tr/issue/29234/312962)
 10. Yazılı İletişimin Toplumsal Boyutları (http://dad.boun.edu.tr/issue/4535/313054)
 11. Chomsky'nin Sözdizim Kuramına Bir Bakış (http://dad.boun.edu.tr/issue/4534/62366)
 12. Türkçede Ortaç Yapısı (http://dad.boun.edu.tr/issue/4536/290402)
 13. Türkçede Göz Sözcüğünün Deyimler Aracılığıyla Kavramsallaştırılması (http://dad.boun.edu.tr/issue/26814/282139)
 14. İmparator Çizelgesi vs. İmparatorlar Çizelgesi: On the (Non)-Use of Plural Non-Head Nouns in Turkish Nominal Compounding (http://dad.boun.edu.tr/issue/24369/258314)
 15. 'Asafora' (http://dad.boun.edu.tr/issue/4537/289856)
 16. Çeviribilim, Çeviri Kuramı ve Sözdeçeviriler (http://dad.boun.edu.tr/issue/29234/312970)
 17. Sesbiimde Sınırlama Kavramı ve Ünlü Uyumu (http://dad.boun.edu.tr/issue/4534/62359)
 18. Dikkat, Bağıntı ... (http://dad.boun.edu.tr/issue/4537/289857)
 19. Sözceleme ve Göstergebilim (http://dad.boun.edu.tr/issue/4531/62315)
 20. İncelik Kuramı ve Yüz Olgusu Bağlamında Çeviri Çalışmalarında İşlevsel-Edimbilimsel Eleştiri Yöntemi Uygulaması (http://dad.boun.edu.tr/issue/24371/258323)