Dergi Bölüm Filtresi
Makale Türü Filtresi
 1. Siyasal Bir Varlık Olarak Türkiye: Türk, İngiliz ve Amerikan Siyasi Gazete Haberleri Söylemlerindeki Vücut Metaforlarına Karşılaştırmalı Bir Bakış (http://dad.boun.edu.tr/issue/30160/287846)
 2. Yapıbozuculuk Üzerine (http://dad.boun.edu.tr/issue/4537/289854)
 3. Akademik Metinlerde Eski Bilgi Sözceleri (http://dad.boun.edu.tr/issue/24371/258321)
 4. Multimodal Construction of Female Looks: An Analysis of Mascara Advertisements (http://dad.boun.edu.tr/issue/26814/282155)
 5. The Pronominal bu-şu and this-that: Rhetorical Structure Theory (http://dad.boun.edu.tr/issue/24370/258316)
 6. İşlevsel Edimbilim Yöntemiyle Dilsel Araçların İncelenmesi: bu, şu, o ve Dilin Gösterme Alanı (http://dad.boun.edu.tr/issue/24371/258328)
 7. Türkçe’de Özne Ad Öbeği ve Boş Artgönderim Kullanımının Türkçe’yi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerdeki Gelişimsel Görünümleri (http://dad.boun.edu.tr/issue/24371/258324)
 8. İlkokul 2. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Hatırlama ve Özet Metinlerinde Uygulanan Büyük Ölçekli Yapı Kuralları (http://dad.boun.edu.tr/issue/4537/289853)
 9. İncelik Kuramı ve Yüz Olgusu Bağlamında Çeviri Çalışmalarında İşlevsel-Edimbilimsel Eleştiri Yöntemi Uygulaması (http://dad.boun.edu.tr/issue/24371/258323)
 10. Preschoolers’ Use of Requests (http://dad.boun.edu.tr/issue/29439/315335)
 11. Türkçe Sesli Betimlemede Gönderimsel Ögeler (http://dad.boun.edu.tr/issue/33540/324087)
 12. Türkçede Söylem Belirleyicileri (http://dad.boun.edu.tr/issue/4532/290527)
 13. Testing the Interface Hypothesis: The evidence from fossilized errors in the use of Turkish case markers (http://dad.boun.edu.tr/issue/4530/62306)
 14. Karaçay-Malkar Bileşik Sözcük Oluşumu: -sI belirtici için sonuçlar (http://dad.boun.edu.tr/issue/33540/301460)
 15. Türkçede İşitsel Deneylerde Kullanılan Çapraz Birleştirmeli Uyaran Yönteminin Sınanması (http://dad.boun.edu.tr/issue/30160/325482)
 16. İşlevsel Edimbilim Yöntemiyle Metin İçinde Gösterme Alanının İncelenmesi (http://dad.boun.edu.tr/issue/24372/258332)
 17. Aile içinde şiddete uğramış hasta çocuk ile sağlık ekibi arasındaki iletişim (http://dad.boun.edu.tr/issue/24373/258339)
  • 1 (current)