1. Temel Tümcelerde ve Ortaçlı Yapılarda Kip Anlatımı (http://dad.boun.edu.tr/issue/4536/290409)
 2. Söylem Çözümlemesinde Üç Temel Yaklaşım ve Kültürlerarası İletişimde Söylem Çözümlemesinin Önemi (http://dad.boun.edu.tr/issue/4535/313052)
 3. Türkçede İşitsel Deneylerde Kullanılan Çapraz Birleştirmeli Uyaran Yönteminin Sınanması (http://dad.boun.edu.tr/issue/30160/325482)
 4. Kitap Tanıtımı (http://dad.boun.edu.tr/issue/33540/364401)
 5. İncelik Kuramı ve Yüz Olgusu Bağlamında Çeviri Çalışmalarında İşlevsel-Edimbilimsel Eleştiri Yöntemi Uygulaması (http://dad.boun.edu.tr/issue/24371/258323)
 6. Görsel Nesnelerin Çözümlenmesinde Göstergebilimsel Yöntem (http://dad.boun.edu.tr/issue/4531/62318)
 7. Tümceden Metne Yazın Eleştirisi ve Dilbilim Üzerine (http://dad.boun.edu.tr/issue/4533/62342)
 8. Evrensel Dilbilgisi ve Dil Edinimi Kuramı (http://dad.boun.edu.tr/issue/4533/62337)
 9. Verlaine'de Uzam-Özne İlişkisi (http://dad.boun.edu.tr/issue/4531/62316)
 10. Anlamlandırma Sürecinde Kimi Eğilimler ve Cinsiyet Değişkeni (http://dad.boun.edu.tr/issue/4533/62349)
 11. Sözdizim İşlemlemesinde Sağa Taşıma Etkisi (http://dad.boun.edu.tr/issue/24370/258315)
 12. Dilin Biyolojik Temelleri Üzerine Son Bulgular (http://dad.boun.edu.tr/issue/24373/258342)
 13. Prototip Kuramı Çerçevesinde Bir Araştırma (http://dad.boun.edu.tr/issue/4531/62320)
 14. Bireyler Arasında Çatışma İçerikli Konuşmaların Söylem Çözümlemesi (http://dad.boun.edu.tr/issue/24369/258313)
 15. Görünüş Terimlerinin Türkçeleştirilmesi Üzerine Bazı Gözlem ve Öneriler (http://dad.boun.edu.tr/issue/24371/258329)
 16. Anlatı Yapısının Kavramsal ve Dilsel Gelişimi (http://dad.boun.edu.tr/issue/4537/289846)
 17. Kentleşme ve Dil (http://dad.boun.edu.tr/issue/4535/313042)
 18. Türkçede Kiplik Belirteçleri ve Çekim Ekleri İlişkisi Üzerine Bazı Gözlemler (http://dad.boun.edu.tr/issue/4534/62367)
 19. Vladimir Propp'un Biçimbilimsel Yaklaşımı Çerçevesinde Bir Keloğlan Masalının İncelenmesi (http://dad.boun.edu.tr/issue/4533/62334)
 20. Dil Öğretimi Felsefesi (http://dad.boun.edu.tr/issue/4537/289849)