1. Soru Tümcelerinin Edinimi ()
 2. -mIş'ın Masallardaki İşlevi Üzerine (http://dad.boun.edu.tr/issue/29234/312965)
 3. Dilde Yeni Sözcükler Konusunda Dilbilimsel Bir Yaklaşım (http://dad.boun.edu.tr/issue/29234/312977)
 4. Kentlileşme ve Türkçe (http://dad.boun.edu.tr/issue/4535/313038)
 5. Türkçenin Söyleyiş Sözlüğü (http://dad.boun.edu.tr/issue/29237/312991)
 6. Büyüleyici Bir Bilim Dalı: Dilbilim (http://dad.boun.edu.tr/issue/29234/312941)
 7. Türkçede -DIK Ekinin Yantümcelerdeki İşlevi Üzerine (http://dad.boun.edu.tr/issue/4537/289859)
 8. Metin Kavramı ve Tanımları (http://dad.boun.edu.tr/issue/29237/313014)
 9. Türkçede İlgi Tümceciklerinin Edinimine Kullanım Temelli Bir Yaklaşım (http://dad.boun.edu.tr/issue/24374/258347)
 10. Türkçede Kelime Vurgusu Kuralları (http://dad.boun.edu.tr/issue/29237/312989)
 11. Dil ve Evrim (http://dad.boun.edu.tr/issue/4535/313045)
 12. Söylem Çözümlemesinde Üç Temel Yaklaşım ve Kültürlerarası İletişimde Söylem Çözümlemesinin Önemi (http://dad.boun.edu.tr/issue/4535/313052)
 13. Türkçede Söylem Belirleyicileri (http://dad.boun.edu.tr/issue/4532/290527)
 14. Göstergenin Gücü ve Gerçeklik (http://dad.boun.edu.tr/issue/4536/290394)
 15. Çeviriyi Eleştirmeden Önce (http://dad.boun.edu.tr/issue/4537/289842)
 16. Sesbilim ve Sesbilgisi Alanlarında Türkiye Türkçesi Üzerine Yapılan Çalışmalar (http://dad.boun.edu.tr/issue/4535/313057)
 17. Toplumdilbilim Terimleri (http://dad.boun.edu.tr/issue/4538/289809)
 18. Ceylan, Emine, Çuvaş Atasözleri ve Deyimleri Çuvaşça-Türkçe / Türkçe- Çuvaşça Sözlük, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi: 10, Simurg, Ankara 1996. (http://dad.boun.edu.tr/issue/4534/290495)
 19. Toplumdilbilim Açısından Dil ve Dil Türleri (http://dad.boun.edu.tr/issue/29237/313007)
 20. İkinci Dil Ediniminde Dönüşlü Adılların Eşgöndergelerinin Yorumlanması (http://dad.boun.edu.tr/issue/4534/62356)