1. Soru Tümcelerinin Edinimi ()
 2. Uygulamalı Dilbilim ()
 3. Yazı Devrimi Kaynakçası (http://dad.boun.edu.tr/issue/4538/289811)
 4. Ergenç, İclal. 1995. Konuşma Dili ve Türkçenin Söyleyiş Sözlüğü: Bir Deneme. Türk Dilleri ve Araştırmaları Dizisi Ankara: Şafak Matbaacılık, s. 415 (http://dad.boun.edu.tr/issue/4533/62351)
 5. Toplumdilbilim Terimleri (http://dad.boun.edu.tr/issue/4538/289809)
 6. Dilin Biyolojik Temelleri Üzerine Son Bulgular (http://dad.boun.edu.tr/issue/24373/258342)
 7. The Pronominal bu-şu and this-that: Rhetorical Structure Theory (http://dad.boun.edu.tr/issue/24370/258316)
 8. Türk Kadınına Verilen Adlar (http://dad.boun.edu.tr/issue/29237/313002)
 9. Siyasal Bir Varlık Olarak Türkiye: Türk, İngiliz ve Amerikan Siyasi Gazete Haberleri Söylemlerindeki Vücut Metaforlarına Karşılaştırmalı Bir Bakış (http://dad.boun.edu.tr/issue/30160/287846)
 10. İşlevsel Başlar ve Ölçünlü Arapçadaki AÖlerde Durum Yükleme (http://dad.boun.edu.tr/issue/4537/289861)
 11. Türkçede -DIK Ekinin Yantümcelerdeki İşlevi Üzerine (http://dad.boun.edu.tr/issue/4537/289859)
 12. Kabataş, Orhan (2007). Kıbrıs Türkçesinin Etimolojik Sözlüğü. Ankara: Öncü Basımevi. 720 sayfa. (http://dad.boun.edu.tr/issue/24371/258330)
 13. Language Planning and Education: An Intertwined Matrix (http://dad.boun.edu.tr/issue/4535/313064)
 14. İncelik Kuramı ve Yüz Olgusu Bağlamında Çeviri Çalışmalarında İşlevsel-Edimbilimsel Eleştiri Yöntemi Uygulaması (http://dad.boun.edu.tr/issue/24371/258323)
 15. Kentlileşme ve Türkçe (http://dad.boun.edu.tr/issue/4535/313038)
 16. Büyüleyici Bir Bilim Dalı: Dilbilim (http://dad.boun.edu.tr/issue/29234/312941)
 17. Türkçe'de durum değişikliği eylemlerinin kılınış özellikleri (http://dad.boun.edu.tr/issue/24373/258335)
 18. İmer, K. & Uzun, L. S. (yayına hazırlayanlar) (1998). Doğan Aksan Armağanı. Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayın No: 366. XVI11+233 sayfa. (http://dad.boun.edu.tr/issue/4531/62325)
 19. Dil ve Evrim (http://dad.boun.edu.tr/issue/4535/313045)
 20. Dil Üzerine Yayınlar ve İncelemeler (http://dad.boun.edu.tr/issue/29237/313026)