PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Subjects in Pazar and Ardesheni Laz

Year 2010, Volume 21, Issue 1, 33 - 50, 11.07.2016

Abstract

Subjects in Pazar and Ardesheni Laz

Year 2010, Volume 21, Issue 1, 33 - 50, 11.07.2016

Abstract

Summary: The aim of this study is to discuss the impact of the loss of case morphology on the structural vs. semantic subject asymmetry in Ardesheni Laz with specific emphasis on verbal agreement morphology associated with subjects. We will show that in comparison to Pazar which still retains its case morphology Ardeshen has acquired different subject agreement patterns to encode the distinction between structural vs. semantic subjects, which in a sense made it become similar to nominative-accusative systems.
Key words: Laz, case, agreement
Özet: Bu çalışmanın başlıca amacı, Ardeşen Lazcası’ndaki durum biçimbirimlerinin kaybolmasının, yapısal-anlamsal özne ayrımı üzerindeki etkilerini özellikle öznelerle ilişkilendirilen eylemsel uyum biçimbirimleri açısından tartışmaktır. Halen durum biçimbirimlerini koruyan Pazar Lazcası’na kıyasla Ardeşen Lazcası’nın yapısal ve anlamsal özneleri ayırt etmek için daha farklı özne uyum biçimleri geliştirdiği ve böylelikle bir anlamda nominatif-akuzatif sistemlere benzer özellikler kazandığı gösterilecektir.
Anahtar sözcükler: Lazca, durum, uyum

Details

Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Balkız ÖZTÜRK
0000-0001-7960-6627

Publication Date July 11, 2016
Published in Issue Year 2010, Volume 21, Issue 1

Cite

APA Öztürk, B. (2016). Subjects in Pazar and Ardesheni Laz . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 21 (1) , 33-50 . Retrieved from https://dad.boun.edu.tr/en/pub/issue/24370/258317