Year 2018, Volume 29 , Issue 1, Pages 87 - 118 2018-07-02

Zamansız Bir Dilde Zamanı İfade Etmenin Yöntemleri: Türk İşaret Dili (TİD)
Strategies to Express Time in a Tenseless Language: Turkish Sign Language (TİD)

Serpil KARABÜKLÜ [1]


TİD’de zamanın nasıl ifade edildiği üzerine olan çalışmalar farklı sonuçlar göstermiştir: Gökgöz (2009) baş sallamanın zaman biçimbirimi olduğunu savunurken Arık (2012) ve Dikyuva ve diğ. (2015) TİD’in biçimbirimsel olarak zamansız bir dil olduğunu iddia etmektedirler. Bu çalışma, baş sallamanın farklı eylem türleri ile görünüşüne dayanarak TİD’in biçimbirimsel olarak zamansız bir dil olduğunu göstermektedir. Ayrıca, bir tümcenin zamanının zaman belirteçleri ile ifade edildiği önerilmekte ve zaman belirteçlerinin hangi sözdizimsel konumlarda bulundukları gösterilmektedir. Son olarak, birkaç çalışmada bahsedilen TİD’deki zaman çizgileri zaman belirteçlerinin işaret uzamına yerleştirilmesine dayanarak tanımlanmakta, farklı zaman aralıklarının farklı zaman çizgilerini gerektirdiği de gösterilmektedir.  

The studies on how time is expressed in TİD have different results: Gökgöz (2009) proposes that head nod is a tense morpheme while Arık (2012) and Dikyuva et al. (2015) claim that TİD is a morphologically tenseless language. This study shows that TİD is a morphologically tenseless language based on the occurrence of head nod with different verb types. It is also proposed that tense of a sentence is expressed via time adverbials and shown which syntactic positions time adverbials occur in. Lastly, timelines in TİD, which are only reported on in a few studies, are described based on the placement of time adverbials in the signing space. It is also shown that different time spans require different timelines to be used.

 • Arık, E. (2012). Space, time, and iconicity in Turkish Sign Language (TİD). A Journal of Humanities and Social Sciences , 4 (16), 345-358.
 • Binnick, R. (1991). Time and the Verb: A Guide to Tense and Aspect. New York: Oxford University Press.
 • Cabeza Pereiro, C., & Fernandez Soneira, A. (2004). The expression of time in Spanish Sign Language (LSE). Sign Language & Linguistics , 7 (1), 63-82.
 • Cogen, C. (1977). On three aspects of time expression in American Sign Language. In L. Friedman, On the other hand: New Perspectives on American Sign Language (pp. 197-214). New York: Academic Press.
 • Dikyuva, H., Makaroğlu, B., & Arık, E. (2015). Türk İşaret Dili Dilbilgisi Kitabı. Ankara: İmpedus Medya Prodüksiyon Ltd. Şti.
 • Gökgöz, K. (2009). Topics in Turkish Sign Language (TİD) Syntax: Verb Movement, Negation and Clausal Architecture. İstanbul: Boğaziçi University; MA Thesis.
 • Göksel, A., & Kelepir, M. (2016). Observations on clausal complementation in Turkish Sign Language (TİD). In A. Herrmann, R. Pfau, & M. Steinbach, A Matter of Complexity: Subordination in Sign Languages (pp. 65-94). Berlin: Mouton de Gruyter.
 • Göksel, A., & Kelepir, M. (2013). The phonological and semantic bifurcation of the functions of an articulator: HEAD in questions in Turkish Sign Language. Sign Language & Linguistics , 16 (1), 1-30.
 • Jacobowitz, L., & Stokoe, W. (1988). Signs of tense in ASL verbs. Sign Language Studies , 331-339.
 • Kaşıkara, H., Özsoy, S., & Tamyürek Özparlak, E. (2015). 'Backward Agreement' in Turkish Sign Language Comparatives, Is it agreement directionality, or gestural? Formal and Experimental Advances in Sign Language Theory. Barcelona: Pompeu Fabra University.
 • Kubuş, O. (2008). An Analysis of Turkish Sign Language (TİD) Phonology and Morphology. Ankara: METU: MA Thesis.
 • Le Guen, O. (2012). An exploration in the domain of time: From Yucatec Maya time gestures to Yucatec Maya Sign Language time signs. In U. Zeshan, & C. de Vos, Sign languages in village communities: Anthropological and linguistic insights (pp. 209-249). Nijmegen: Ishara Press.
 • Meir, I., & Sandler, W. (2008). Tenses and aspects. In I. Meir, & W. Sandler, A language in space: The story of Israeli Sign Language (pp. 89-106). New York: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Özsoy, S., & Kaşıkara, H. (in press). Comparatives in Turkish Sign Language (TİD). In K. Wotjylak, Y. Treis, & L. de Vreis, Comparative Constructions. Free University of Amsterdam.
 • Pfau, R., Steinbach, M., & Woll, B. (2013). Tense, aspect and modality. In R. Pfau, M. Steinbach, & B. Woll, Sign Language. An international handbook (HSK - Handbooks of linguistics and communication sciences) (pp. 186-204). Berlin: Mouton de Gruyter.
 • Sinte, A. (2013). Expression of time in French Belgian Sign Language (LFSB). In L. Meurant, Sign language research, uses and practices (pp. 205-235). Berlin: Mouton de Gruyter.
 • Sutton-Spence, R., & Woll, B. (1999). The Lingusitics of British Sign Language. An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Wilbur, R. (2009). Productive reduplication in a fundamentally monosyllabic language. Language Sciences , 31 (2), 325-342.
 • Zeshan, U. (2003). Aspects of Türk İşaret Dili (Turkish Sign Language). Sign Language & Linguistics , 6 (1), 43-75.
 • Zeshan, U. (2002). Sign language in Turkey: The story of a hidden language. Turkic Languages , 6, 229-274.
 • Zucchi, S. (2006). Along the time line: Tense and time adverbials in Italian Sign Language. Natural Language Semantics , 99-139.
Primary Language en
Subjects Social
Published Date 2018/1
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Serpil KARABÜKLÜ (Primary Author)
Institution: Purdue University
Country: United States


Dates

Publication Date : July 2, 2018

APA Karabüklü, S . (2018). Strategies to Express Time in a Tenseless Language: Turkish Sign Language (TİD) . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , Turkish Sign Language (TİD) - Special Issue (Guest Editor: A. Sumru Özsoy) , 87-118 . DOI: 10.18492/dad.373461