PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Year 1996, Volume 7, Issue , 59 - 75, 01.01.1996

Abstract

-

Year 1996, Volume 7, Issue , 59 - 75, 01.01.1996

Abstract

-

Vladimir Propp'un Biçimbilimsel Yaklaşımı Çerçevesinde Bir Keloğlan Masalının İncelenmesi

Year 1996, Volume 7, Issue , 59 - 75, 01.01.1996

Abstract

Anlatı analizi dilbilim, psikoloji, edebiyat, antropoloji gibi pek çok disiplinin araştırma alanı olmuştur. Bu geniş erimli uygulama alanı, metinlerin yapısını incelemeyi amaçlayan pek çok sayıda teorinin ya da Culler'in (1975) deyimiyle " üst-dilin " gelişmesine neden olmuştur. Bu teorilerin her biri kendine özgü terminolojisi, anlatı birimlerini tanımlaması ve kendi bütünlüğü ile, her metnin incelenebileceği, kendi içinde kendine yeter bir sistem haline gelmiştir. Bu makalede bu üst-dillerden biri olan Vladimir Propp'un biçimbilimsel analiz yöntemi üzerinde durulmaktadır. İki bölümden oluşan makalede, ilk bölüm Propp'un analiz yöntemine bir giriş niteliğindedir. İkinci bölüm ise bu yöntemi kullanarak bir Keloğlan masalının incelenmesini içermektedir. Lie alınan temel soru ise şudur? "Propp'un Rus masalının analizine dayanarak elde ettiği model farklı kültürlerin masallarına ne derecede uygulanabilmektir?"

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Şeyda ÖZÇALIŞKAN This is me

Publication Date January 1, 1996
Published in Issue Year 1996, Volume 7, Issue

Cite

APA Özçalışkan, Ş. (1996). Vladimir Propp'un Biçimbilimsel Yaklaşımı Çerçevesinde Bir Keloğlan Masalının İncelenmesi . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 7 , 59-75 . Retrieved from https://dad.boun.edu.tr/en/pub/issue/4533/62334