Year 1996, Volume 7 , Issue , Pages 136 - 148 1996-01-01

Güney Batı Anadolu Ağızlarında Kullanılan Şimdiki Zaman Eki -ik gelir

Nurettin DEMİR [1]


Eski Türkçenin kesin şimdiki zamanı [pragnantes Prâsens]1 göstermeye yarayan bir eke sahip olmadığını, geniş zaman eklerinin bu işlevi de üzerlerine aldığını biliyoruz. Türk dilleri tarihi gelişmeleri esnasında önceleri sadece kesin şimdiki zamanı belirten daha sonra kullanım sahaları genişleyerek, sık sık, geniş zaman eklerinin öteki işlevlerini de üstlenebilen şimdiki zaman ekleri geliştirmişler, başka bir deyişle şimdiki zaman ekini yenilemişlerdir.
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Nurettin DEMİR

Dates

Publication Date : January 1, 1996

APA Demir, N . (1996). Güney Batı Anadolu Ağızlarında Kullanılan Şimdiki Zaman Eki -ik gelir . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 7 , 136-148 . Retrieved from https://dad.boun.edu.tr/en/pub/issue/4533/62338