PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Year 1996, Volume 7, Issue , 262 - 283, 01.01.1996

Abstract

-

Year 1996, Volume 7, Issue , 262 - 283, 01.01.1996

Abstract

-

Türkçede Düzeltmeler: Toplumdilbilimsel Çözümleme ve Kültürlerarası Karşılaştırma

Year 1996, Volume 7, Issue , 262 - 283, 01.01.1996

Abstract

Bu çalışmada farklı konumlardaki kişilerin, bir yanlış yapıldığında gösterdikleri sözel tepkiler incelenmektedir. Amacımız iki yönlüdür. Birincisi, eşil konumda olmayan bir muhatabın hata yaptığı durumlarda Türkçe'yi anadili olarak konuşanların kullandığı anlambilimsel ve sözdizimsel formülleri açığa çıkarmaktır. İkincisi ise, sözeylemin olası tehdit edici (face-threatening) etkisini yumuşatmak için Türklerin kullandığı kibarlık araçlarını (politeness devices) araştırmak ve bunların Amerikan İngilizce'sini ve Japonca'yı anadil olarak kullananların tercih ettiği araçlarla benzerlik ve karşıtlıklarını saptamaktır. Bu yolla, belirli konuşma durumlarında kimin kime ne söylemeyi uygun bulduğunu öğrenebilir ve böylelikle kibarlık stratejilerinde olası kültürlerarası çeşitlemeleri açığa çıkarmanın yanısıra, Türkçe'yi anadili olarak kullananların toplumdilbilimsel edincini (sociolinguistic competence) kısmen açıklayabiliriz. Bu gibi bulgular ikinci/yabancı dil öğretmenlerine, öğrencilerinin kültürlerarası karşılaşmalarda yaşayabilecekleri iletişim sorunlarının üstesinden gelmelerine yardımcı olmanın yanısıra, onları toplumdilbilimsel araçlarla donatmada da yardımcı olabilir.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Seran DOĞANÇAY-AKTUNA This is me

Publication Date January 1, 1996
Published in Issue Year 1996, Volume 7, Issue

Cite

APA Doğançay-aktuna, S. (1996). Türkçede Düzeltmeler: Toplumdilbilimsel Çözümleme ve Kültürlerarası Karşılaştırma . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 7 , 262-283 . Retrieved from https://dad.boun.edu.tr/en/pub/issue/4533/62341