Year 1996, Volume 7 , Issue , Pages 88 - 99 1996-01-01

Anlamlandırma Sürecinde Kimi Eğilimler ve Cinsiyet Değişkeni

Leyla ŞUBAŞI UZUN [1]


Son yıllarda, dilin kullanımında toplumsal etkileşimin ve bireysel özelliklerin rolü konusundaki çalışmaların sayısında belirgin bir artış gözlenmekledir. Bu durumun temel nedenlerinden biri. araştırıcıların söylemin üretilmesi ve söylemle hedeflenen anlam kadar, söylemin yorumlanışıyla da ilgileniyor olmalarıdır. İletişimin doğası gereği, dilsel üretim, ürün ve yorumlama acık bir birliktelik içermekte ve her biri için yapılacak saptamalar, diğerlerini de dikkate almayı gerektirmekledir. Öyleki. metni bir ürün olarak düşünsek bile, onu üretim ve yorumlama süreçleri içinde görmek kaçınılma, bir gerekliliktir. Bu nedenle metin, işlevsel ö/ellikleri doğrultusunda, hem bir süreç hem de bir ürün olma durumundadır.
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Leyla ŞUBAŞI UZUN

Dates

Publication Date : January 1, 1996

APA Şubaşı Uzun, L . (1996). Anlamlandırma Sürecinde Kimi Eğilimler ve Cinsiyet Değişkeni . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 7 , 88-99 . Retrieved from https://dad.boun.edu.tr/en/pub/issue/4533/62349