PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Year 1996, Volume 7, Issue , 88 - 99, 01.01.1996

Abstract

-

Year 1996, Volume 7, Issue , 88 - 99, 01.01.1996

Abstract

-

Anlamlandırma Sürecinde Kimi Eğilimler ve Cinsiyet Değişkeni

Year 1996, Volume 7, Issue , 88 - 99, 01.01.1996

Abstract

Son yıllarda, dilin kullanımında toplumsal etkileşimin ve bireysel özelliklerin rolü konusundaki çalışmaların sayısında belirgin bir artış gözlenmekledir. Bu durumun temel nedenlerinden biri. araştırıcıların söylemin üretilmesi ve söylemle hedeflenen anlam kadar, söylemin yorumlanışıyla da ilgileniyor olmalarıdır. İletişimin doğası gereği, dilsel üretim, ürün ve yorumlama acık bir birliktelik içermekte ve her biri için yapılacak saptamalar, diğerlerini de dikkate almayı gerektirmekledir. Öyleki. metni bir ürün olarak düşünsek bile, onu üretim ve yorumlama süreçleri içinde görmek kaçınılma, bir gerekliliktir. Bu nedenle metin, işlevsel ö/ellikleri doğrultusunda, hem bir süreç hem de bir ürün olma durumundadır.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Leyla ŞUBAŞI UZUN This is me

Publication Date January 1, 1996
Published in Issue Year 1996, Volume 7, Issue

Cite

APA Şubaşı Uzun, L. (1996). Anlamlandırma Sürecinde Kimi Eğilimler ve Cinsiyet Değişkeni . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 7 , 88-99 . Retrieved from http://dad.boun.edu.tr/en/pub/issue/4533/62349