Book Review
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Kitap Tanıtımı: Charteris-Black, J. (2018). (2. baskı). Analysing Political Speeches: Rhetoric, Discourse and Metaphor. Palgrave.

Year 2021, Volume 32, Issue 1, 61 - 68, 30.06.2021
https://doi.org/10.18492/dad.940720

Abstract

Bu yazıda, alanyazına çok sayıda çalışmayı kazandıran dilbilimci Jonathan Charteris-Black’in politik söylemi, sözbilim, söylem ve metafor çerçevelerinde betimleyerek kaleme aldığı Analysing Political Speeches: Rhetoric, Discourse and Metaphor adlı kitabı incelenmektedir. Üç tematik bölüm altında yer alan on ünitede yazar adım adım politik bir konuşmayı diğer konuşma metinlerinden ayırt eden özellikleri, ikna gücü yüksek iletişimin özelliklerini ve metaforun subliminal bir araç olarak kullanımını kamuya mal olmuş isimlerin konuşma metinlerinin çözümlemesini yaparak ortaya çıkarmaktadır. Geleneksel sözbilimin ve eleştirel söylem çözümlemesinin temel prensiplerinden yola çıkıp son bölümde ileri sürdüğü Eleştirel Metafor Çözümlemesi modeli ile kuramsal ve yöntemsel bilgileri uygulamalarla harmanlamaktadır.

References

 • Black, M. (1993). More about metaphor. A. Ortony (Yay. haz.), Metaphor and thought (2. Baskı) içinde (ss. 19–41). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Charteris-Black, J. (2004). Corpus approaches to critical metaphor analysis. New York: Palgrave Macmillan.
 • Charteris-Black, J. (2005). Politicians and rhetoric: The persuasive power of metaphor. New York: Palgrave Macmillan.
 • Deignan, A. (2005). Metaphor and corpus linguistics. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
 • Fairclough, I. ve Fairclough, N. (2012). Political discourse analysis: A method for advanced students. London/New York: Routledge.
 • Fauconnier, G. ve Turner, M. (2002). The way we think: Conceptual blending and the mind’s hidden complexities. New York: Basic Books.
 • Goatly, A. (2007). The language of metaphors (2. Baskı). London/New York: Routledge.
 • Lakoff, G. ve Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. London: The University of Chicago Press.
 • Lakoff, G. ve Turner, M. (1989). More than cool reason. A field guide to poetic metaphors. Chicago: Chicago University Press.
 • Musolff, A. (2004). Metaphor and political discourse: Analogical reasoning in debates about Europe. London: Palgrave Macmillan.
 • Pragglejaz Group. (2007). MIP: A method for identifying metaphorically used words in discourse. Metaphor and Symbol, 22(1), 1–39.
 • Steen, G., Dorst, A. G., Herrmann, J. B., Kaal, A. A., Krennmayr, T., Pasma, T. (2010). A method for linguistic metaphor. From MIP to MIPVU. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
 • Toulmin, S. E. (2003). The uses of argument. Cambridge: Cambridge University Press.
 • van Dijk, T. A. (1994). Discourse analysis and social analysis. Discourse & Society 5, 163–4.
 • van Dijk, T. A. (2008). Discourse and context. A sociocognitive approach. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Wodak, R. ve Meyer, M. (Yay. haz.). (2001). Methods of critical discourse analysis. London: Sage.

Book Review: Charteris-Black, J. (2018). (2. baskı). Analysing Political Speeches: Rhetoric, Discourse and Metaphor. Palgrave.

Year 2021, Volume 32, Issue 1, 61 - 68, 30.06.2021
https://doi.org/10.18492/dad.940720

Abstract

References

 • Black, M. (1993). More about metaphor. A. Ortony (Yay. haz.), Metaphor and thought (2. Baskı) içinde (ss. 19–41). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Charteris-Black, J. (2004). Corpus approaches to critical metaphor analysis. New York: Palgrave Macmillan.
 • Charteris-Black, J. (2005). Politicians and rhetoric: The persuasive power of metaphor. New York: Palgrave Macmillan.
 • Deignan, A. (2005). Metaphor and corpus linguistics. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
 • Fairclough, I. ve Fairclough, N. (2012). Political discourse analysis: A method for advanced students. London/New York: Routledge.
 • Fauconnier, G. ve Turner, M. (2002). The way we think: Conceptual blending and the mind’s hidden complexities. New York: Basic Books.
 • Goatly, A. (2007). The language of metaphors (2. Baskı). London/New York: Routledge.
 • Lakoff, G. ve Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. London: The University of Chicago Press.
 • Lakoff, G. ve Turner, M. (1989). More than cool reason. A field guide to poetic metaphors. Chicago: Chicago University Press.
 • Musolff, A. (2004). Metaphor and political discourse: Analogical reasoning in debates about Europe. London: Palgrave Macmillan.
 • Pragglejaz Group. (2007). MIP: A method for identifying metaphorically used words in discourse. Metaphor and Symbol, 22(1), 1–39.
 • Steen, G., Dorst, A. G., Herrmann, J. B., Kaal, A. A., Krennmayr, T., Pasma, T. (2010). A method for linguistic metaphor. From MIP to MIPVU. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
 • Toulmin, S. E. (2003). The uses of argument. Cambridge: Cambridge University Press.
 • van Dijk, T. A. (1994). Discourse analysis and social analysis. Discourse & Society 5, 163–4.
 • van Dijk, T. A. (2008). Discourse and context. A sociocognitive approach. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Wodak, R. ve Meyer, M. (Yay. haz.). (2001). Methods of critical discourse analysis. London: Sage.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Language and Linguistics
Journal Section Book Reviews
Authors

Melike BAŞ (Primary Author)
Amasya University
0000-0002-4104-8719
Türkiye

Publication Date June 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 32, Issue 1

Cite

APA Baş, M. (2021). Kitap Tanıtımı: Charteris-Black, J. (2018). (2. baskı). Analysing Political Speeches: Rhetoric, Discourse and Metaphor. Palgrave. . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 32 (1) , 61-68 . DOI: 10.18492/dad.940720