Dergi Kurulları

Baş Editör

Prof. Dr. Deniz ZEYREK BOZŞAHİN ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-9248-0141 Türkiye
Dilbilimi

Editörler

Prof. Dr. Deniz ZEYREK BOZŞAHİN ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-9248-0141 Türkiye
Dilbilimi
Prof. Dr. Selçuk İŞSEVER ANKARA ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-1957-2095 Türkiye
Dilbilimi, Sözdizimi
Prof. Dr. Balkız ÖZTÜRK BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Dilbilimi
Prof. Dr. Mustafa AKSAN Mersin University Türkiye
Dilbilimi
Prof. Dr. Ümit Deniz TURAN ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-7163-2377 Türkiye
Dilbilimi

Yardımcı Editörler

Doç. Dr. Özgün KOŞANER DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-1609-3291 Türkiye
Dilbilimi
Doç. Dr. Murat ÖZGEN Dokuz Eylül Üniversitesi 0000-0001-7960-6627 Türkiye
Biçimbilimi, Sözdizimi
Dilbilimi

Kopya Editörleri

Doç. Dr. Murat ÖZGEN Dokuz Eylül Üniversitesi 0000-0001-7960-6627 Türkiye
Biçimbilimi, Sözdizimi
Doç. Dr. Özgün KOŞANER DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-1609-3291 Türkiye
Dilbilimi
Dr. Emre YAĞLI HACETTEPE UNIVERSITY 0000-0002-1044-9018 Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Dilbilimi
Arş. Gör. Esra KÜÇÜKSAKARYA Dokuz Eylül Üniversitesi 0000-0002-3103-9608 Türkiye
Sözdizimi

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Sumru ÖZSOY BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sözdizimi
Prof. Dr. İclâl ERGENÇ ANKARA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sinirbilimi, Dilbilimi, Sesbilimi
Prof. Eva A. CSATÓ Uppsala University 0000-0002-8252-1373 İsveç
Filoloji, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Prof. Dr. Nalan BÜYÜKKANTARCIOĞLU Hacettepe University Türkiye
Dilbilimi
Prof. Dr. Yeşim AKSAN Mersin University Türkiye
Dilbilimi
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Dilbilimi, Felsefe
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler