Baş Editör

Prof. Dr. Deniz ZEYREK BOZŞAHİN

Turkey
dezeyrek@metu.edu.tr
Konular: Dilbilimi
Kurum: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Editörler

Prof. Dr. Deniz ZEYREK BOZŞAHİN

Turkey
dezeyrek@metu.edu.tr
Konular: Dilbilimi
Kurum: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Selçuk İŞSEVER

Turkey
selcuk.issever@gmail.com
ORCID: 0000-0003-1957-2095
Konular: Sözdizimi,Dilbilimi
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Balkız ÖZTÜRK

Turkey
balkiz.ozturk@boun.edu.tr
Konular: Dilbilimi
Kurum: BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Mustafa AKSAN

Turkey
maksan@mersin.edu.tr
Konular: Dilbilimi
Kurum: Mersin University

Prof. Dr. Ümit Deniz TURAN

Turkey
udturan@anadolu.edu.tr
Konular: Dilbilimi
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Yardımcı Editörler

Doç. Dr. Özgün KOŞANER

France
ozgun.kosaner@deu.edu.tr
Konular: Dilbilimi
Kurum: Université Aix-Marseille

Doç. Dr. Murat ÖZGEN

Turkey
murattozgen@gmail.com
ORCID: 0000-0001-7960-6627
Konular: Sözdizimi,Biçimbilimi
Kurum: Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. Umut Ufuk DEMİRHAN

Turkey
umutufuk@gmail.com
ORCID: 0000-0001-8429-4680
Konular: Dilbilimi
Kurum: Toros University

Kopya Editörleri

Doç. Dr. Murat ÖZGEN

Turkey
murattozgen@gmail.com
ORCID: 0000-0001-7960-6627
Konular: Sözdizimi,Biçimbilimi
Kurum: Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Özgün KOŞANER

France
ozgun.kosaner@deu.edu.tr
Konular: Dilbilimi
Kurum: Université Aix-Marseille

Dr. Emre YAĞLI

Turkey
yagli@hacettepe.edu.tr
ORCID: 0000-0002-1044-9018
Konular: Dilbilimi,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: HACETTEPE UNIVERSITY

Arş. Gör. Esra KÜÇÜKSAKARYA

Turkey
esrak.sakarya@gmail.com
ORCID: 0000-0002-3103-9608
Konular: Sözdizimi
Kurum: Dokuz Eylül Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi

DAD'nin basılı kopyalarına bu adresten ulaşılabilmektedir.