Başeditör
Ad: Deniz Zeyrek Bozşahin
E-posta: dezeyrek@metu.edu.tr
Adres:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Enformatik Enstitüsü

Bilişsel Bilimler AnaBilim Dalı

Çankaya, 06800

Ankara


Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi

DAD'nin basılı kopyalarına bu adresten ulaşılabilmektedir.