Türk İşaret Dili (TİD) Özel Sayısı (Konuk Editör: A. Sumru Özsoy)
Turkish Sign Language (TİD) - Special Issue (Guest Editor: A. Sumru Özsoy)

Cilt: 29 - Sayı: 1

Özel Sayı

3.160     |     8.124

İçindekiler

Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi

DAD'nin basılı kopyalarına bu adresten ulaşılabilmektedir.