Year 2019, Volume 30 , Issue 1, Pages 123 - 144 2019-05-31

Gazete Köşe Yazıları Söyleminde Süreç Seçimi: Toplumsal Cinsiyet ve Politik İdeoloji Etkisi
Process Type Selection in the Discourse of Op-ed Articles: The Effect of Gender and Political Ideology

Ceyda EKİCİ [1] , Gülsüm Songül ERCAN [2]


Bu çalışmada bir medya söylem türü olan gazete köşe yazıları incelenerek kadın ve erkek köşe yazarlarının gerçekliğe ilişkin zihinsel temsillerini dil dizgesine aktarımında yaptıkları süreç seçimlerinin bir farklılık gösterip göstermediğinin ve politik ideolojinin söz konusu seçimde bir etmen olup olmadığının ortaya konması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Dizgeci İşlevsel Dilbilgisi Kuramı temel alınarak, köşe yazıları dilin üstişlevlerinden düşünsel üstişlevin bir alt ulamı olan yaşantısal üstişlevin inceleme alanlarından biri olan geçişlilik dizgesi çerçevesinde çözümlenmiş, yazar cinsiyetinin ve gazetenin benimsediği politik ideolojinin süreç seçimindeki etkisi irdelenmiştir. Çalışmanın bulguları, kadın ve erkek köşe yazarların gerçekliği farklı süreçler aracılığıyla kurguladığını, kadın köşe yazarların, metinlerinde zihinsel, ilişkisel ve davranışsal süreç türlerini, erkek köşe yazarların ise maddesel süreç türünü daha çok yeğlediklerini göstermektedir. Ayrıca gazetenin politik ideolojisinin kadın ve erkek köşe yazarların yaptıkları süreç seçimlerinde etkili olduğu saptanmıştır. Buna göre Laik ve Liberal ideolojide kadın köşe yazarlar, İslami ideolojide ise erkek köşe yazarlar ilişkisel süreçleri daha çok kullanmaktadır.

In this study, it is aimed to find out whether the process type selection of the female and male columnists differ in conveying their mental representations relating reality to the language system and whether political ideology is a factor in this selection by analyzing op-ed articles, a type of media discourse. In line with this objective, the op-ed articles have been analyzed in terms of transitivity system belonging to the experiential metafunction which is the subcategory of ideational metafunction of language in Systemic Functional Grammar and the effects of the columnist’s gender and the political ideology adopted by the newspaper in the process choice have been investigated. The findings of the study show that female and male columnists have constructed the reality via different processes, and the female columnists have mostly used mental, relational and behavioral process types, while male columnists have frequently used the material process type. Additionally, it has been determined that the political ideology of the newspaper has affected the selection of process types by female and male columnists. Relating to this, in secular and liberal ideology female columnists, and in Islamic ideology male columnists have more frequently used the relational processes.

 • Bloor, T. ve Bloor, M. (2004). The Functional Analysis of English. London: Arnold.
 • Bloor, T. Ve Bloor, M. (2007). The Practice of Critical Discourse Analysis an Introduction. London: Hodder Education.
 • Butler, J. (1999). Cinsiyet Belası: Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi. Çev. Başak Ertür. İstanbul Metis.
 • Christie, C. (2000). Gender and language: Towards a Feminist Pragmatics. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Eggins, S. (2004). An Introduction to Systemic Functional Linguistics. New York: Continuum.
 • Ercan, G. S. (2003). Gazete Köşe Yazılarında Dil Kullanımı: Kaçınmalar ve Cinsiyet Değişkeni. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İzmir.: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Fairclough, N. (1992). Discourse and Social Change. Cambridge: Blackwell Publishers.
 • Fairclough, N. (2003). Analysing Discourse. New York: Routledge.
 • Fisher, A. (2011). Addicted to Talk: Newspaper Representations of Female Speaking Subject. Working with English: Medieval and Modern Language, Literature and Drama, 7: 14-32.
 • Gallardo C. B. (2006). Analysis of Literary Work Using Systemic-Functional Grammar. 33rd International Systemic Functional Congress,2006.
 • Goddard, A. ve Patterson, L. M. (2000). Language and Gender. London: Routledge.
 • Halliday, M. A. K. (1994). An Introduction to Functional Grammar. London: Edward Arnold.
 • Halliday, M.A.K. ve Matthiessen, M.I.M. (2004). An Introduction to Functional Grammar. New York: Oxford University Press.
 • Hart, C. (2014). Discourse, Grammar and Ideology. New York: Bloomsbury Publishing.
 • Khan S. ve Rahman R. (2014). Power Relationships and Transitivity Choices in Graham Greenes’s Dream of Strange Land. Journal of Humanities and Social Sciences, 1: 35-44.
 • Lakoff, R. (1975). Language and Woman’s Place. New York: Harper and Row.
 • Litosseliti, L (2006). Gender and Language: Theory and Practice. New York: Routledge.
 • Paltridge, B. (2006). Discourse Analysis An Introduction. London: Continuum. Talbot, M. (2007). Media Discourse Representation and Interaction. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Talbot, M. (2010). Language and Gender. Cambridge: Polity Press.
 • van Dijk, T. A. (1987). News Analysis: Case Studies in International and Tuitional News. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. van Dijk, T. A. (1988). News as Discourse. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. van Dijk, T. A. (1996). Opinions and Ideologies in Editorials. Paper for the 4th International Symposium of Critical Discouse Analysis, Language, Social Life and Critical Thought. Athens.
 • van Dijk, T. A. (2008). Discourse and Context. New York: Cambridge University Press.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7406-3106
Author: Ceyda EKİCİ (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Gülsüm Songül ERCAN
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 31, 2019

Bibtex @research article { dad417755, journal = {Dilbilim Araştırmaları Dergisi}, issn = {1300-8552}, eissn = {2587-0939}, address = {}, publisher = {BÜTEK Boğaziçi Eğitim Turizm Teknopark Uygulama ve Dan. Hiz. San. Tic. A.Ş.}, year = {2019}, volume = {30}, pages = {123 - 144}, doi = {10.18492/dad.417755}, title = {Gazete Köşe Yazıları Söyleminde Süreç Seçimi: Toplumsal Cinsiyet ve Politik İdeoloji Etkisi}, key = {cite}, author = {EKİCİ, Ceyda and ERCAN, Gülsüm} }
APA EKİCİ, C , ERCAN, G . (2019). Gazete Köşe Yazıları Söyleminde Süreç Seçimi: Toplumsal Cinsiyet ve Politik İdeoloji Etkisi. Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 30 (1) , 123-144 . DOI: 10.18492/dad.417755
MLA EKİCİ, C , ERCAN, G . "Gazete Köşe Yazıları Söyleminde Süreç Seçimi: Toplumsal Cinsiyet ve Politik İdeoloji Etkisi". Dilbilim Araştırmaları Dergisi 30 (2019 ): 123-144 <http://dad.boun.edu.tr/en/issue/45561/417755>
Chicago EKİCİ, C , ERCAN, G . "Gazete Köşe Yazıları Söyleminde Süreç Seçimi: Toplumsal Cinsiyet ve Politik İdeoloji Etkisi". Dilbilim Araştırmaları Dergisi 30 (2019 ): 123-144
RIS TY - JOUR T1 - Gazete Köşe Yazıları Söyleminde Süreç Seçimi: Toplumsal Cinsiyet ve Politik İdeoloji Etkisi AU - Ceyda EKİCİ , Gülsüm Songül ERCAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18492/dad.417755 DO - 10.18492/dad.417755 T2 - Dilbilim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 123 EP - 144 VL - 30 IS - 1 SN - 1300-8552-2587-0939 M3 - doi: 10.18492/dad.417755 UR - https://doi.org/10.18492/dad.417755 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Dilbilim Araştırmaları Dergisi Gazete Köşe Yazıları Söyleminde Süreç Seçimi: Toplumsal Cinsiyet ve Politik İdeoloji Etkisi %A Ceyda EKİCİ , Gülsüm Songül ERCAN %T Gazete Köşe Yazıları Söyleminde Süreç Seçimi: Toplumsal Cinsiyet ve Politik İdeoloji Etkisi %D 2019 %J Dilbilim Araştırmaları Dergisi %P 1300-8552-2587-0939 %V 30 %N 1 %R doi: 10.18492/dad.417755 %U 10.18492/dad.417755
ISNAD EKİCİ, Ceyda , ERCAN, Gülsüm . "Gazete Köşe Yazıları Söyleminde Süreç Seçimi: Toplumsal Cinsiyet ve Politik İdeoloji Etkisi". Dilbilim Araştırmaları Dergisi 30 / 1 (May 2019): 123-144 . https://doi.org/10.18492/dad.417755
AMA EKİCİ C , ERCAN G . Gazete Köşe Yazıları Söyleminde Süreç Seçimi: Toplumsal Cinsiyet ve Politik İdeoloji Etkisi. JLR. 2019; 30(1): 123-144.
Vancouver EKİCİ C , ERCAN G . Gazete Köşe Yazıları Söyleminde Süreç Seçimi: Toplumsal Cinsiyet ve Politik İdeoloji Etkisi. Dilbilim Araştırmaları Dergisi. 2019; 30(1): 144-123.