PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Language (L2) competency in reference to sex differences

Year 2003, Volume 14, Issue , 0 - 0, 11.07.2016

Abstract

Bu çalışmanın amacı cinsiyet değişkeninin dil öğreniminde ayırdedici bir işlevinin olup olmadığını sınamaktır. Yapılan dil edinimi çalışmalarında, ikinci dil öğrenimi ve öğretimi sürecinde içsel (internal) ve dışsal (external) etkenlerin başarı üzerinde önemli ölçüde belirleyici olduğu ortaya konmuştur (Ellis, 1994, Gass ve Varonis 1986, Çaplan, 1987, Gordon, 1997). İçsel ve dışsal etkenler, güdülenme, zeka düzeyi, bireysel farklılıklar, anadil etkeni, ortam ve cinsiyet olarak sıralanabilir. Cinsiyet, dil edinimi çalışmalarında sinirsel biyoloji ve ruhdilbilimsel bağlamda ele alınarak yabancı dil öğreniminde bireylerin başarı düzeyleriyle eşdeşiendiriimektedir. Bu çalışmada da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 27 ilköğretim kurumundaki 4'ncü sınıf öğrencilerinin İngilizce öğrenim başarıları cinsiyet değişkeni bağlamında irdelenecektir.

Language (L2) competency in reference to sex differences

Year 2003, Volume 14, Issue , 0 - 0, 11.07.2016

Abstract

Bu çalışmanın amacı cinsiyet değişkeninin dil öğreniminde ayırdedici bir işlevinin olup olmadığını sınamaktır. Yapılan dil edinimi çalışmalarında, ikinci dil öğrenimi ve öğretimi sürecinde içsel (internal) ve dışsal (external) etkenlerin başarı üzerinde önemli ölçüde belirleyici olduğu ortaya konmuştur (Ellis, 1994, Gass ve Varonis 1986, Çaplan, 1987, Gordon, 1997). İçsel ve dışsal etkenler, güdülenme, zeka düzeyi, bireysel farklılıklar, anadil etkeni, ortam ve cinsiyet olarak sıralanabilir. Cinsiyet, dil edinimi çalışmalarında sinirsel biyoloji ve ruhdilbilimsel bağlamda ele alınarak yabancı dil öğreniminde bireylerin başarı düzeyleriyle eşdeşiendiriimektedir. Bu çalışmada da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 27 ilköğretim kurumundaki 4'ncü sınıf öğrencilerinin İngilizce öğrenim başarıları cinsiyet değişkeni bağlamında irdelenecektir.

Details

Journal Section Research Articles
Authors

Necdet OSAM

Publication Date July 11, 2016
Published in Issue Year 2003, Volume 14, Issue

Cite

APA Osam, N. (2016). Language (L2) competency in reference to sex differences . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 14 , 0-0 . Retrieved from https://dad.boun.edu.tr/en/pub/issue/24373/258340