Review
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Year 1996, Volume 7, Issue , 11 - 36, 01.01.1996

Abstract

References

  • Richard, J. et al. (1985) Longman Dictionary o f Applied Linguistics, s. 225

Edimbilim Üzerine

Year 1996, Volume 7, Issue , 11 - 36, 01.01.1996

Abstract

 EDİMBİLİM: İletişimde dil kullanımının, özellikle tümcelerle kullanıldıkları

bağlam ve durumlar arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Edimbilim şu konuları ele

alır:

a) Sözcelerin yorumlanmaları ve kullanımlarının gerçek dünya bilgisine nasıl

dayandığı

b) Konuşanların sözeylemleri nasıl kullanıp anladıkları

c) Tümce yapılarının konuşan ve dinleyen arasındaki ilişkiden nasıl etkilendiği

Edimbilim kimi zaman, anlamı kullanıcılara ve tümcelerin iletişim

işlevlerine gönderimde bulunmaksızın ele alan anlambilimle karşılaştırılır.

References

  • Richard, J. et al. (1985) Longman Dictionary o f Applied Linguistics, s. 225

Details

Journal Section Research Articles
Authors

Ahmet Kocaman
0000-0001-7960-6627
Türkiye

Publication Date January 1, 1996
Published in Issue Year 1996, Volume 7, Issue

Cite

APA Kocaman, A. (1996). Edimbilim Üzerine . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 7 , 11-36 . Retrieved from https://dad.boun.edu.tr/en/pub/issue/4533/290309