PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Bireyler Arasında Çatışma İçerikli Konuşmaların Söylem Çözümlemesi

Yıl 2009, Cilt 20, Sayı 1, 11 - 34, 11.07.2016

Öz

Çatışmalar, zıtlıklar, polemikler ve tartışmalar olarak adlandırabileceğimiz bireyler arası anlaşmazlığı gösteren konuşma olaylarını iletişim biçimleri arasında saymak olasıdır. Bir diğer deyişle, katılımcı (a) bu iletişim çeşidinin kuralları ve kendi amaçları doğrultusunda seçtiği dilbilimsel yapıları kullanmakta; (b) bu iletişim biçiminin dilsel ya da edimsel biçimlerini uygulamaktadır. Anlaşmazlık gösteren konuşmaları incelemeye yönelik olan bu çalışmada, çatışma içerikli söylemin nasıl sürdürüldüğüne ilişkin olarak çalışmanın yöntemi ve veri tabanı oluşturulmuştur. Çalışmanın veri tabanını “Çırak” (orijinal adı “The Apprentice”) adlı televizyon programından rastgele seçilmiş beş bölümden derlenen ve yazıya dökülen anlaşmazlık gösteren konuşmalar oluşturmaktadır. Bu konuşmalar, rekabetçi bir ortamda kullanılan dilin doğasına analitik bir yaklaşım temel alınarak, program içerisinde katılımcıların kişisel etkileri oluşturmak için kullandıkları (a) adım çeşitleri, (b) anlaşmazlık gösteren dilsel ifadelerin çeşitleri ve (c) katılımcıların takip ettikleri iletişimsel ilkeler açısından incelenmiştir.

Yıl 2009, Cilt 20, Sayı 1, 11 - 34, 11.07.2016

Öz

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Firdevs Karahan Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 11 Temmuz 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Cilt 20, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Karahan, F. (2016). Bireyler Arasında Çatışma İçerikli Konuşmaların Söylem Çözümlemesi . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 20 (1) , 11-34 . Retrieved from http://dad.boun.edu.tr/tr/pub/issue/24369/258313