PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Subjects in Pazar and Ardesheni Laz

Yıl 2010, Cilt 21, Sayı 1, 33 - 50, 11.07.2016

Öz

Summary: The aim of this study is to discuss the impact of the loss of case morphology on the structural vs. semantic subject asymmetry in Ardesheni Laz with specific emphasis on verbal agreement morphology associated with subjects. We will show that in comparison to Pazar which still retains its case morphology Ardeshen has acquired different subject agreement patterns to encode the distinction between structural vs. semantic subjects, which in a sense made it become similar to nominative-accusative systems.
Key words: Laz, case, agreement
Özet: Bu çalışmanın başlıca amacı, Ardeşen Lazcası’ndaki durum biçimbirimlerinin kaybolmasının, yapısal-anlamsal özne ayrımı üzerindeki etkilerini özellikle öznelerle ilişkilendirilen eylemsel uyum biçimbirimleri açısından tartışmaktır. Halen durum biçimbirimlerini koruyan Pazar Lazcası’na kıyasla Ardeşen Lazcası’nın yapısal ve anlamsal özneleri ayırt etmek için daha farklı özne uyum biçimleri geliştirdiği ve böylelikle bir anlamda nominatif-akuzatif sistemlere benzer özellikler kazandığı gösterilecektir.
Anahtar sözcükler: Lazca, durum, uyum

Subjects in Pazar and Ardesheni Laz

Yıl 2010, Cilt 21, Sayı 1, 33 - 50, 11.07.2016

Öz

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Balkız ÖZTÜRK Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 11 Temmuz 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Cilt 21, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Öztürk, B. (2016). Subjects in Pazar and Ardesheni Laz . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 21 (1) , 33-50 . Retrieved from http://dad.boun.edu.tr/tr/pub/issue/24370/258317