PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

A relevance-theoretic approach to word meaning: An investigation within the context of “Karşı,” a poem by O. Veli Kanık

Yıl 2003, Cilt 14, Sayı , 0 - 0, 11.07.2016

Öz

Bu çalışmada sözcük anlamı konusunda Bağıntı Kuramı çerçevesinde Carston’ın (2002) ileri sürdüğü bir öneri Türkçe veri üzerinde sınanmaktadır. Çalışmada, ilk önce O. Veli Kanık’ın “Karşı” başlıklı şiirinde yer alan aynı sözcüğün yinelenerek oluşturduğu sözcüksel bağlaşıklık metnin iç bağlamında (İng. co-text) İncelenmekte ve sözcük için bir kavramsal düzen (İng. concept-schema) önerilmektedir. İncelemenin sonucunda Carston’ın sözcüklerin anlamının bir kavrama karşılık gelmekten çok bir kavramsal düzen oluşturdukları yolundaki savının geçerliliğinin olabileceği, ancak bu düzenin söylemlerin oluşturdukları düzenler içinde incelenmesi
gerektiği düşüncesine yer verilmektedir.

A relevance-theoretic approach to word meaning: An investigation within the context of “Karşı,” a poem by O. Veli Kanık

Yıl 2003, Cilt 14, Sayı , 0 - 0, 11.07.2016

Öz

Bu çalışmada sözcük anlamı konusunda Bağıntı Kuramı çerçevesinde Carston’ın (2002) ileri sürdüğü bir öneri Türkçe veri üzerinde sınanmaktadır. Çalışmada, ilk önce O. Veli Kanık’ın “Karşı” başlıklı şiirinde yer alan aynı sözcüğün yinelenerek oluşturduğu sözcüksel bağlaşıklık metnin iç bağlamında (İng. co-text) İncelenmekte ve sözcük için bir kavramsal düzen (İng. concept-schema) önerilmektedir. İncelemenin sonucunda Carston’ın sözcüklerin anlamının bir kavrama karşılık gelmekten çok bir kavramsal düzen oluşturdukları yolundaki savının geçerliliğinin olabileceği, ancak bu düzenin söylemlerin oluşturdukları düzenler içinde incelenmesi
gerektiği düşüncesine yer verilmektedir.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Şükriye RUHİ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 11 Temmuz 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2003, Cilt 14, Sayı

Kaynak Göster

APA Ruhi, Ş. (2016). A relevance-theoretic approach to word meaning: An investigation within the context of “Karşı,” a poem by O. Veli Kanık . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 14 , 0-0 . Retrieved from http://dad.boun.edu.tr/tr/pub/issue/24373/258338