PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Language (L2) competency in reference to sex differences

Yıl 2003, Cilt 14, Sayı , 0 - 0, 11.07.2016

Öz

Bu çalışmanın amacı cinsiyet değişkeninin dil öğreniminde ayırdedici bir işlevinin olup olmadığını sınamaktır. Yapılan dil edinimi çalışmalarında, ikinci dil öğrenimi ve öğretimi sürecinde içsel (internal) ve dışsal (external) etkenlerin başarı üzerinde önemli ölçüde belirleyici olduğu ortaya konmuştur (Ellis, 1994, Gass ve Varonis 1986, Çaplan, 1987, Gordon, 1997). İçsel ve dışsal etkenler, güdülenme, zeka düzeyi, bireysel farklılıklar, anadil etkeni, ortam ve cinsiyet olarak sıralanabilir. Cinsiyet, dil edinimi çalışmalarında sinirsel biyoloji ve ruhdilbilimsel bağlamda ele alınarak yabancı dil öğreniminde bireylerin başarı düzeyleriyle eşdeşiendiriimektedir. Bu çalışmada da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 27 ilköğretim kurumundaki 4'ncü sınıf öğrencilerinin İngilizce öğrenim başarıları cinsiyet değişkeni bağlamında irdelenecektir.

Language (L2) competency in reference to sex differences

Yıl 2003, Cilt 14, Sayı , 0 - 0, 11.07.2016

Öz

Bu çalışmanın amacı cinsiyet değişkeninin dil öğreniminde ayırdedici bir işlevinin olup olmadığını sınamaktır. Yapılan dil edinimi çalışmalarında, ikinci dil öğrenimi ve öğretimi sürecinde içsel (internal) ve dışsal (external) etkenlerin başarı üzerinde önemli ölçüde belirleyici olduğu ortaya konmuştur (Ellis, 1994, Gass ve Varonis 1986, Çaplan, 1987, Gordon, 1997). İçsel ve dışsal etkenler, güdülenme, zeka düzeyi, bireysel farklılıklar, anadil etkeni, ortam ve cinsiyet olarak sıralanabilir. Cinsiyet, dil edinimi çalışmalarında sinirsel biyoloji ve ruhdilbilimsel bağlamda ele alınarak yabancı dil öğreniminde bireylerin başarı düzeyleriyle eşdeşiendiriimektedir. Bu çalışmada da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 27 ilköğretim kurumundaki 4'ncü sınıf öğrencilerinin İngilizce öğrenim başarıları cinsiyet değişkeni bağlamında irdelenecektir.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Necdet OSAM Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 11 Temmuz 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2003, Cilt 14, Sayı

Kaynak Göster

APA Osam, N. (2016). Language (L2) competency in reference to sex differences . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 14 , 0-0 . Retrieved from http://dad.boun.edu.tr/tr/pub/issue/24373/258340