PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Görsel Destekli Dil Girdileri Olarak Reklamlar ve Çizgi Filmler Veritabanı: Gereklilik, Süreç ve Yönteme İlişkin Gözlemler

Yıl 2016, Cilt 27, Sayı 1, 0 - 0, 30.06.2016
https://doi.org/10.18492/dad.06656

Öz

Çizgi filmler ve reklamların, dil dışı edinmeler ve öğrenmeler için olduğu kadar dilsel edinmeler ve öğrenmeler bağlamında da önemli yeri vardır. Dilbilim alanyazınında, çocukların dil edinim sürecinde aldıkları dilsel girdinin, özellikle son otuz yıldaki önemli bir bölümünü oluşturan görsel işitsel dil girdilerinden olan çizgi filmler ve reklamlardaki dil kullanımına ilişkin yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, bu hedefle yapılmış daha geniş kapsamlı bir projenin,  veritabanı oluşturma süreçlerini (bu veritabanının oluşturulmasını güdüleyen nedenleri alanyazındaki çalışmalara dayalı olarak gerekçelendirerek, süreci genel hatlarıyla özetleyerek ve karşılaşılan sorunlara değinerek) betimlemek ve böylelikle ileride yürütülecek benzer çalışmalara yöntemsel açıdan katkı sağlamaktır.

The Database of Cartoons and Commercials as Visually-Oriented Language Input: Motivations, The Procedure and Methodological Issues

Yıl 2016, Cilt 27, Sayı 1, 0 - 0, 30.06.2016
https://doi.org/10.18492/dad.06656

Öz

Cartoons and commercials on television may be important resources for the acquisition and learning processes of children in both linguistic and non-linguistic domains. However, there are not adequately many studies in the linguistics literature about them, particularly emphasizing their importance as a form of visually oriented language input in the language acquisition process. The aim of the current study is to introduce a database of cartoons and commercials in Turkish, presenting its major motivations, its construction procedure and some of the basic issues that were experienced during the construction process. The paper aims to make methodological contributions for further studies that have similar objectives.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Pınar İBE AKCAN>
Bir kuruma bağlı değildir
Türkiye


Umut Ufuk DEMİRHAN>

0000-0001-8429-4680

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 27, Sayı 1

Kaynak Göster

APA İbe Akcan, P. & Demirhan, U. U. (2016). Görsel Destekli Dil Girdileri Olarak Reklamlar ve Çizgi Filmler Veritabanı: Gereklilik, Süreç ve Yönteme İlişkin Gözlemler . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 27 (1) , 0-0 . DOI: 10.18492/dad.06656