Derleme
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Sözlü Dil/Yazılı Dil

Yıl 1990, Cilt 1, Sayı , 119 - 122, 01.02.1990

Öz

 Dilbilimin temel konusunun sözlü dil olduğu bilinen bir gerçektir. Konuşulan dil, sözlü dilin tesbil edilmesi olduğuna göre ; bunun, bugün dilbilimci için bağlayıcı bir gerçeklik olduğu söylenebilir. F.Saussure: "... dil ve yazı birbirinden ayrı iki gesterge sistemidir ve yazının varoluş nedeni dili göstermektir" der. Yapısal dilbilim: "Söz, yazıdan daha eski ve daha yaygındır; bilinen yazı sistemlerinin sözlü dil birimleri üzerine kurulmuş olması" kanıtları aracılığıyla sözlü dilin öncelik taşıdığı düşüncesini pekiştirmişür. Daha sonra J.Lyons: "... konuşma dili yazılı dilden önce gelir. Dilin anlatım düzlemlerinin birincil tözü sestir; yazı aslında, bir dilin sözcük ve tümcelerini olağan biçimde, gerçekleştirildikleri tözden biçim tözüne dönüştürmenin bir yoludur", diyerek bu düşünceleri devam ettirmiştir. 

Kaynakça

  • Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, Ankara, TDK, 1979, s.l 1-13.

Yıl 1990, Cilt 1, Sayı , 119 - 122, 01.02.1990

Öz

Kaynakça

  • Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, Ankara, TDK, 1979, s.l 1-13.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sevim SÖNMEZ Bu kişi benim

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 1990
Yayınlandığı Sayı Yıl 1990, Cilt 1, Sayı

Kaynak Göster

APA Sönmez, S. (1990). Sözlü Dil/Yazılı Dil . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 1 , 119-122 . Retrieved from http://dad.boun.edu.tr/tr/pub/issue/29234/312972