Olgu Sunumu
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 1990, Cilt 1, Sayı , 131 - 135, 01.02.1990

Öz

Kaynakça

  • Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, Ankara, TDK, 1979, s.l 1-13.

Özel Amaçlı Yabancı Dil Öğretim Programlarının Hazırlanmasında Dilbilimsel Boyut Sorunu: Sorunlar, Yöntemler, Teknikler

Yıl 1990, Cilt 1, Sayı , 131 - 135, 01.02.1990

Öz

Dil, F.de Saussure un dc belirttiği gibi herhangi bir toplumun, ulusun, bireyleri arasında anlaşma sağlayan yerleşik bir dizgedir. Aksan (1077:42) ise insanların ve bazı hayvan türlerinin bir arada yaşayabilmelerinin en önemli gereklerinden biri, ve yaşayabilmenin ön koşulu olarak bildirişimi (communication) saymaktadır. Hiç kuşkusuz bildirişim aracı olarak tanımlanan dilin önemi, tüm yaşam olgusununun bilgi alışverişi üzerine dayalı olması nedeniyle daha da önem kazanmaktadır. Başkan (1988:12) çağdaş bilgi patlaması sonunda geleneksel bilgi alanlarının genişlediğini ve bu alanlardan birine örnek olarak da psikodilbilimini göstermekledir. Bu bilim dalının insan dili denilen bildirişim aracını hem bir dilsel olay olarak, hem de zihinsel olay olarak aynı bağlamda incelendiğini söylemektedir. Bu bilim dalına ek olarak yine çağımızda gittikçe büyük önem kazanan dilbilimi, uygulamalı dilbilimi, toplum dilbilimi ve metin dilbilimi gibi alanların bildirişim aracı olan dilin öğretiminde ve dil programlarının hazırlanmasındaki yerleri gözardı edilemiyecek bir gerçektir.

Kaynakça

  • Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, Ankara, TDK, 1979, s.l 1-13.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İsmail BOZTAŞ Bu kişi benim

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 1990
Yayınlandığı Sayı Yıl 1990, Cilt 1, Sayı

Kaynak Göster

APA Boztaş, İ. (1990). Özel Amaçlı Yabancı Dil Öğretim Programlarının Hazırlanmasında Dilbilimsel Boyut Sorunu: Sorunlar, Yöntemler, Teknikler . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 1 , 131-135 . Retrieved from http://dad.boun.edu.tr/tr/pub/issue/29234/312973