Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Siyasal Bir Varlık Olarak Türkiye: Türk, İngiliz ve Amerikan Siyasi Gazete Haberleri Söylemlerindeki Vücut Metaforlarına Karşılaştırmalı Bir Bakış

Yıl 2017, Cilt: 28 Sayı: 1, 57 - 77, 03.07.2017
https://doi.org/10.18492/dad.287846

Öz

Bu araştırma, Kavramsal Metafor Kuramı (Lakoff ve Johnson, 1980) çerçevesinde bir sosyopolitik yapı olarak Türkiye'nin metaforik bağlamda kavramsal olarak yeniden yapılandırılmasını ulusal ve uluslararası siyasi söylemlerde inceleyerek tasvir etmektedir. Türk, İngiliz ve Amerikan gazetelerinden derlenmiş politik haberlerden oluşan Political Discourse (POLDIS) derlem verisi Derleme dayalı Eleştirel Metafor Analizi (Charteris-Black, 2004) yöntemi ile incelenmiştir. Sonuçlar; "Bir CANLI olarak Türkiye" metaforik kavramsallaştırması bağlamında, Türkçe ve İngilizce'de "VÜCUT", "YAŞAM" ve "SAĞLIK" kaynak alanlarının ortak olarak kullanıldığını göstermiştir. Her iki dilde de tezahür eden "ÜLKE CANLI BİR VARLIKTIR" ana metaforu ve bu ana metaforun alt metaforları içinde bulundukları bağlamlarda karşılaştırılmıştır. Diller arası yapılan karşılaştırmalı sonuçlar, canlı bir varlık olarak Türkiye için kullanılan metaforların her iki dilde de benzer kavramsal çerçeveler içinde gözlemlendiği, bununla beraber kaynak alanların sıklığı ve rezonans değerlerinin farklılık gösterdiği saptanmıştır. Çalışma, daha önce alanda yapılan çalışmalardan farklı olarak Türkçe veride gözlemlenen "KADER" ve İngilizce veride gözlemlenen "İŞİTMEME" münferit kaynak konseptlerini tespit etmiştir. Çalışma ayrıca, daha önce araştırılmamış olan sosyopolitik bir varlık olarak Türkiye'nin metaforik kavramsallaştırması konusunu incelemesi sebebiyle öncül niteliği taşımakta ve mevcut metafor çalışmalarına karşılaştırmalı bir bakış açısıyla katkı sağlamaktadır.

Kaynakça

 • A’Beckett, L., 2012. The play of voices in metaphor discourse: A case study of “NATIONS ARE BROTHERS.” Metaphor and Symbol, 27(2), 171–194.
 • Ana, O. S., 1999. `Like an Animal I was Treated’: Anti-Immigrant metaphor in US public discourse. Discourse and Society, 10, 191–224.
 • Banks, K., 2008. Cosmos and image in the renaissance: French love lyric and natural- philosophical poetry. Oxford: Legenda.
 • Cameron, L., Maslen, R., Todd, Z., Maule, J., Stratton, P., & Stanley, N., 2009. The discourse dynamics approach to metaphor and metaphor-led discourse analysis. Metaphor and Symbol, 24(2), 63–89.
 • Charteris-Black, J., 2004. Corpus approaches to Critical Metaphor Analysis. New York: Palgrave Macmillan.
 • Coker, F. W., 1967. Organismic theories of the state. Nineteenth-century interpretations of the state as organism or person. New York: AMS Press.
 • Flanik, W. M., 2008. Conceptual metaphor and US missile defense. Proceedings from: the Annual Conference of the Canadian Political Science Association. Vancouver, BC.
 • Hale, D. G., 1971. The body politic: A political metaphor in renaissance English literature. Paris: Mouton.
 • Kimie, M., 2007. Metaphorical conceptualization of international relations in English and Japanese. Retrieved from http://www.ic.nanzan- u.ac.jp/tandai/kiyou/No.37/029-043_Miyazaki.pdf
 • Kövecses, Z., 2010. Metaphor: A Practical Introduction. (2nd Ed.) New York: Oxford University Press. (Original work published in 2002)

Turkey as BODY POLITIC: A Comparative Perspective on Body-related Metaphors from Turkish, British, and American Political News Discourse

Yıl 2017, Cilt: 28 Sayı: 1, 57 - 77, 03.07.2017
https://doi.org/10.18492/dad.287846

Öz

This study investigates the body politic conceptualization of Turkey in political discourse. A corpus-driven Critical Metaphor Analysis is carried out on the corpus of Political Discourse (POLDIS) which consists of political news articles from Turkish, British and American newspapers. The source domains of "BODY", "LIFE", and "HEALTH" are mapped into the target domain: "TURKEY". The manifested general metaphor "A COUNTRY IS AN ANIMATE BEING" and its sub-metaphors are described for both languages. The comparative results show that the conceptual metaphors used for Turkey are in line between both languages, yet the frequency and the resonance of the source domains differ. Adding on to the existing literature, language specific source concepts, such as "FATE" in Turkish and "HANDICAP" in English are identified. The study is preliminary in the sense that it describes how Turkey as a sociopolitical entity is conceptualized in Turkish and English political discourse.

Kaynakça

 • A’Beckett, L., 2012. The play of voices in metaphor discourse: A case study of “NATIONS ARE BROTHERS.” Metaphor and Symbol, 27(2), 171–194.
 • Ana, O. S., 1999. `Like an Animal I was Treated’: Anti-Immigrant metaphor in US public discourse. Discourse and Society, 10, 191–224.
 • Banks, K., 2008. Cosmos and image in the renaissance: French love lyric and natural- philosophical poetry. Oxford: Legenda.
 • Cameron, L., Maslen, R., Todd, Z., Maule, J., Stratton, P., & Stanley, N., 2009. The discourse dynamics approach to metaphor and metaphor-led discourse analysis. Metaphor and Symbol, 24(2), 63–89.
 • Charteris-Black, J., 2004. Corpus approaches to Critical Metaphor Analysis. New York: Palgrave Macmillan.
 • Coker, F. W., 1967. Organismic theories of the state. Nineteenth-century interpretations of the state as organism or person. New York: AMS Press.
 • Flanik, W. M., 2008. Conceptual metaphor and US missile defense. Proceedings from: the Annual Conference of the Canadian Political Science Association. Vancouver, BC.
 • Hale, D. G., 1971. The body politic: A political metaphor in renaissance English literature. Paris: Mouton.
 • Kimie, M., 2007. Metaphorical conceptualization of international relations in English and Japanese. Retrieved from http://www.ic.nanzan- u.ac.jp/tandai/kiyou/No.37/029-043_Miyazaki.pdf
 • Kövecses, Z., 2010. Metaphor: A Practical Introduction. (2nd Ed.) New York: Oxford University Press. (Original work published in 2002)
Toplam 10 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Esranur Efeoğlu

Hale Işık-güler

Yayımlanma Tarihi 3 Temmuz 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017Cilt: 28 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Efeoğlu, E., & Işık-güler, H. (2017). Turkey as BODY POLITIC: A Comparative Perspective on Body-related Metaphors from Turkish, British, and American Political News Discourse. Dilbilim Araştırmaları Dergisi, 28(1), 57-77. https://doi.org/10.18492/dad.287846