Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

TİD'de Hece

Yıl 2018, Cilt 29, Sayı 1, 29 - 49, 02.07.2018
https://doi.org/10.18492/dad.374893

Öz

Bu makalenin iki amacı var. Birinci amaç, Türk İşaret Dili (TİD) ezgisinde Hecenin varlığını göstermek. Ezgisel bir gruplamanın varlığı, ancak tanımında bu gruplamanın kullanıldığı sesbilimsel bir olay var olduğu zaman kanıtlanmış olur. Bu ölçütten yola çıkarak, makalenin birinci amacını gerçekleştirmek, yani hecenin varlığını ispatlamak için, sesbilimsel olaylardan kanıtlar sunuyoruz. Bu olayların tanımında heceden söz etmek gerekir. Bu sesbilimsel olaylardan ilki, ödünç alınmış ve tek elle harflenen iki yapım ekinin TİD’e uyarlamış şeklinin hece boyutuna sığdırılmasıdır. İkincisi, bileşenleri tek tek iki hece oluşturmasına rağmen bazı bileşik işaretlerin hece sayısının bir hece ile sınırlandırılmasıdır. Üçüncüsü, hece sayısı bir ile sınırlı olan İç-İçe Geçme olayıdır. Bu üç sesbilimsel olay tüm hece alanını kapsamaktadır ve tanımlanabilmek için hece kavramını içermek zorundadır. Ayrıca, hecenin iki ucundan bahsederek tanımlanması gereken iki sesbilimsel olay sunuyoruz. Bunlar Göçüşme ve Geriye İşaretlemedir. Bir ezgisel gruplamanın bağımsız olarak var olduğunu göstermek için, bu gruplamanın Biçimbilim veya Sözdizimdeki başka ilgili gruplamalardan farklı olduğunu göstermek gerekir (Nespor ve Vogel, 2007). Bu amaçla, bitirmeden önce, hecenin Dilbilgisindeki ilgili iki gruplama olan Biçimbirim ve İşaretten farklı bir gruplama olduğunu gösteriyoruz. Son bölümde makaleyi özetleyip, hece ile ilgili gelecekte yapılabilecek çalışmalara değiniyoruz.

Kaynakça

 • Battison, R. (1978). Lexical Borrowing in American Sign Language. Silver Spring: Linstok Press.
 • Brentari, D. (1990). Theoretical foundations of American sign language phonology, Doctoral dissertation, University of Chicago.
 • Brentari, D. (1998). A prosodic model of sign language phonology. MIT Press.
 • Dikyuva, H., Makaroğlu, B., & Arık, E. (2015). Türk işaret dili dilbilgisi kitabı. Ankara: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı.
 • Jantunen, T. (2006). The complexity of lexical movements in FinSL. SKY Journal of Linguistics, 19, 335–344.
 • Kegl, J. & Wilbur, R. (1976). When does structure stop and style begin? Syntax, morphology and phonology vs. stylistic variation in American Sign Language. Papers from the Annual Regional Meeting, Chicago Linguistic Society 12, 376–396.
 • Kubuş, O. (2008). An analysis of Turkish Sign Language (TİD) phonology and morphology, MA Thesis, Middle East Technical University, Ankara.
 • Liddell, S. K., & Johnson, R. E. (1986). American Sign Language compound formation processes, lexicalization, and phonological remnants. Natural Language & Linguistic Theory, 4(4), 445-513.
 • Liddell, S. K., & Johnson, R. E. (1989). American sign language: The phonological base. Sign language studies, 64(1), 195-277.
 • Nespor, M., & Vogel, I. (2007). Prosodic phonology: with a new foreword (Vol. 28). Walter de Gruyter.
 • Perlmutter, D. M. (1992). Sonority and syllable structure in American Sign Language. Linguistic inquiry, 23(3), 407-442.
 • Sandler, Wendy. (1986). The spreading hand autosegment of American Sign Language. Sign Language Studies, 50, 1–28.
 • Sandler, W. (1989). Phonological representation of the sign: Linearity and non-linearity in American Sign Language. Dordrecht: Foris.
 • Sandler, W., & Lillo-Martin, D. (2006). Sign language and linguistic universals. Cambridge University Press.
 • Taşçı, S. S. (2012). Phonological and morphological aspects of lexicalized fingerspelling in Turkish Sign Language (TID). MA Thesis, Boğaziçi University, İstanbul.
 • Van der Kooij, E., & Crasborn, O. (2008). Syllables and the word-prosodic system in Sign Language of the Netherlands. Lingua, 118(9), 1307-1327.
 • Wilbur, R. (1987). American Sign Language: Linguistic and applied dimensions. Boston: College Hill Press.
 • Wilbur, R. & Nolen, S. (1986). Duration of syllables in American Sign Language. Language and Speech, 29, 263–280.
 • Wilbur, R. & Schick, B. (1987). The effects of linguistic stress on ASL signs. Language and Speech, 30, 301–323.
 • Wilbur, R & Allen, G. (1991). Perceptual evidence against internal structure in ASL syllables. Language and Speech, 34, 27–46.

Syllables in TİD

Yıl 2018, Cilt 29, Sayı 1, 29 - 49, 02.07.2018
https://doi.org/10.18492/dad.374893

Öz

We have two aims in this paper. Our first aim is to show that syllables exist in TİD prosody (Türk İşaret Dili – Turkish Sign Language). A specific domain in prosody is substantiated only if there are phonological phenomena that refer to that domain as part of their definition. Therefore, for our first aim, we present evidence from phonological phenomena which need to refer to the notion syllable in their definition. As for these phenomena, we present Fingerspelling of one-handed suffixes which are restricted to a single syllable size in their lexicalized form. We also present some compounds which are reduced to a single syllable size while the lexemes before compounding form separate syllables. Next, as a case of phonological fusion, Coalescence will be shown to be limited to a single syllable size. These three phonological phenomena are domain processes which, to be defined, need the entire domain of syllable. We also show two phonological phenomena that need to refer to the edges of a syllable. These are Metathesis and Backwards Signing in both of which the order of the initial and final edges of the syllable are reversed. To support the existence of a prosodic domain, it is important to show that the specific prosodic domain is independent - it is not isomorphic to a morphological or a syntactic domain (Nespor and Vogel, 2007). Therefore, our second goal is to show that syllables are independent of two other units in grammar - Morpheme and Sign - by illustrating differences between them. We finish this paper by summary and indicating potential topics of study.


Kaynakça

 • Battison, R. (1978). Lexical Borrowing in American Sign Language. Silver Spring: Linstok Press.
 • Brentari, D. (1990). Theoretical foundations of American sign language phonology, Doctoral dissertation, University of Chicago.
 • Brentari, D. (1998). A prosodic model of sign language phonology. MIT Press.
 • Dikyuva, H., Makaroğlu, B., & Arık, E. (2015). Türk işaret dili dilbilgisi kitabı. Ankara: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı.
 • Jantunen, T. (2006). The complexity of lexical movements in FinSL. SKY Journal of Linguistics, 19, 335–344.
 • Kegl, J. & Wilbur, R. (1976). When does structure stop and style begin? Syntax, morphology and phonology vs. stylistic variation in American Sign Language. Papers from the Annual Regional Meeting, Chicago Linguistic Society 12, 376–396.
 • Kubuş, O. (2008). An analysis of Turkish Sign Language (TİD) phonology and morphology, MA Thesis, Middle East Technical University, Ankara.
 • Liddell, S. K., & Johnson, R. E. (1986). American Sign Language compound formation processes, lexicalization, and phonological remnants. Natural Language & Linguistic Theory, 4(4), 445-513.
 • Liddell, S. K., & Johnson, R. E. (1989). American sign language: The phonological base. Sign language studies, 64(1), 195-277.
 • Nespor, M., & Vogel, I. (2007). Prosodic phonology: with a new foreword (Vol. 28). Walter de Gruyter.
 • Perlmutter, D. M. (1992). Sonority and syllable structure in American Sign Language. Linguistic inquiry, 23(3), 407-442.
 • Sandler, Wendy. (1986). The spreading hand autosegment of American Sign Language. Sign Language Studies, 50, 1–28.
 • Sandler, W. (1989). Phonological representation of the sign: Linearity and non-linearity in American Sign Language. Dordrecht: Foris.
 • Sandler, W., & Lillo-Martin, D. (2006). Sign language and linguistic universals. Cambridge University Press.
 • Taşçı, S. S. (2012). Phonological and morphological aspects of lexicalized fingerspelling in Turkish Sign Language (TID). MA Thesis, Boğaziçi University, İstanbul.
 • Van der Kooij, E., & Crasborn, O. (2008). Syllables and the word-prosodic system in Sign Language of the Netherlands. Lingua, 118(9), 1307-1327.
 • Wilbur, R. (1987). American Sign Language: Linguistic and applied dimensions. Boston: College Hill Press.
 • Wilbur, R. & Nolen, S. (1986). Duration of syllables in American Sign Language. Language and Speech, 29, 263–280.
 • Wilbur, R. & Schick, B. (1987). The effects of linguistic stress on ASL signs. Language and Speech, 30, 301–323.
 • Wilbur, R & Allen, G. (1991). Perceptual evidence against internal structure in ASL syllables. Language and Speech, 34, 27–46.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi 2018/1
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kadir GÖKGÖZ> (Sorumlu Yazar)
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, DİLBİLİM BÖLÜMÜ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 2 Temmuz 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 29, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Gökgöz, K. (2018). Syllables in TİD . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , Türk İşaret Dili (TİD) Özel Sayısı (Konuk Editör: A. Sumru Özsoy) , 29-49 . DOI: 10.18492/dad.374893

Cited By

Towards emotion recognition in texts: A sound-symbolic experiment
International Journal of Cognitive Research in Science Engineering and Education
Velina Slavova
https://doi.org/10.5937/IJCRSEE1902041S