Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Türkçede Eklenti Sorularının Edimbilimsel Özellikleri

Yıl 2018, Cilt 29, Sayı 2, 83 - 105, 28.12.2018
https://doi.org/10.18492/dad.395126

Öz

Eklenti soruları edimbilimsel anlamları açısından çok işlevlidir. Doğal konuşma verisine dayalı yapılan bu çalışma Türkçe eklenti sorularını betimlemeyi ve sınıflamayı amaçlamaktadır. Çalışmanın bütüncesini oluşturan veri METU sözlü bütünce ve toplam 20 saatlik günlük konuşmaya dayalı veriden elde edilmiştir. Veri incelenirken Türkçe eklenti soruları sınıflanmış ve bu sınıflamayı yapılırken anadil konuşucularının değerlendirmeleri için Kappa  testi uygulanmıştır. Türkçe eklenti soruları için elde edilen sınıflamada belirlenen işlevler genel olarak Holmes ve Axelson tarafından belirlenen işlevlerle bezerlik göstermekle birlikte bazı işlevler, daha önce alanyazında diğer dillerde ortaya çıkarılan eklenti sorularından farklılık göstermektedir. Alay etme ve haklılık gösteren eklenti soruları Türkçede gözlemlenirken, bu işlevler İngilizce ve İtalyanca gibi diğer dillerde gözlemlenmemiştir.    

Kaynakça

 • Algeo, J. (2006). British or American English? A Handbook of word and grammar patterns. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Axelsson, Karin. (2011). Tag Questions in Fiction Dialogue. Doctoral Dissertation. University of Gothenburg.
 • Bazanella, Carla. Fornoa, Ursola. (1995). Segnali discorsiui elinguaggio femminile; Evidenze da un corpus. In: Marcato G. (ed.) Donna e Linguaggio CLEUP. Padova. 73-84
 • Bublitz, W. (1979). Tag questions, transformational grammar and pragmatics. Papersand Studies in Contrastive Linguistics, 9 ,5 - 22.
 • Göksel and Kerslake. (2005). Turkish: A comprehensive grammar. Routledge.
 • Holmes, J. (1983). The functions of tag questions. English Language Research Journal,3 ,40-65.
 • Hutchby, I. Wooffitt, R. (1999). Conversation Analysis: Principles, Practices and Applications. Cambridge. UK.
 • Jefferson, Gail. (2004). Glossary of transcript symbols with an Introduction. In G. H. Lerner (Ed.) Conversation Analysis: Studies from the first generation (pp. 13-23). Philadelphia: John Benjamins.
 • Kornfilt, Jaklin. (1997). Turkish. Routledge.
 • Marianne, Mithun. (2012). Tags: Cross-linguistic diversity and commonality. Journal of Pragmatics 44 2165-2182
 • Roesle, A. (2001). Tag Questions in British and American English: a matter of gender, regional dialect and pragmatics. M.A Thesis.
 • Sacks et al. (1974). A simplest systematics for the organization of turn-taking for conversation. Language 50 (4). 696-735.
 • Tomaselli and Gatt. (2015). Italian tag questions and their conversational functions. Journal of Pragmatics 84. Pp. 54-82
 • Tottie and Hoffmann. (2006). Tag Questions in British and American English. Journal of English Linguistics. Vol: 34 No: 4 283-311

Pragmatic Features of Tag Questions in Turkish

Yıl 2018, Cilt 29, Sayı 2, 83 - 105, 28.12.2018
https://doi.org/10.18492/dad.395126

Öz

Tag Questions are considerably multifunctional in terms of their pragmatic meanings. This study, adopting a descriptive framework, aims to identify and categorize the pragmatic functions of tag questions in Turkish, based on naturally occuring data. It is a corpus based study and draws upon a comprehensive data, driven from spontaneous speech. METU spoken corpus and 20 hours of natural conversation are used as data. Kappa is used for data analysis in order to find out inter-rater agreement for the taxonomy of Turkish tag questions. The resulting typology for Turkish tag questions is mainly similar to those suggested by Holmes’ (1995) and Tottie and Hoffmann’s (2006) typology. However, there are also different pragmatic functions of Turkish tag questions other than those proposed in the literature. Whereas mocking and justification tags are observed in Turkish, these functions have not been proposed in languages such as English and Italian.    

Kaynakça

 • Algeo, J. (2006). British or American English? A Handbook of word and grammar patterns. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Axelsson, Karin. (2011). Tag Questions in Fiction Dialogue. Doctoral Dissertation. University of Gothenburg.
 • Bazanella, Carla. Fornoa, Ursola. (1995). Segnali discorsiui elinguaggio femminile; Evidenze da un corpus. In: Marcato G. (ed.) Donna e Linguaggio CLEUP. Padova. 73-84
 • Bublitz, W. (1979). Tag questions, transformational grammar and pragmatics. Papersand Studies in Contrastive Linguistics, 9 ,5 - 22.
 • Göksel and Kerslake. (2005). Turkish: A comprehensive grammar. Routledge.
 • Holmes, J. (1983). The functions of tag questions. English Language Research Journal,3 ,40-65.
 • Hutchby, I. Wooffitt, R. (1999). Conversation Analysis: Principles, Practices and Applications. Cambridge. UK.
 • Jefferson, Gail. (2004). Glossary of transcript symbols with an Introduction. In G. H. Lerner (Ed.) Conversation Analysis: Studies from the first generation (pp. 13-23). Philadelphia: John Benjamins.
 • Kornfilt, Jaklin. (1997). Turkish. Routledge.
 • Marianne, Mithun. (2012). Tags: Cross-linguistic diversity and commonality. Journal of Pragmatics 44 2165-2182
 • Roesle, A. (2001). Tag Questions in British and American English: a matter of gender, regional dialect and pragmatics. M.A Thesis.
 • Sacks et al. (1974). A simplest systematics for the organization of turn-taking for conversation. Language 50 (4). 696-735.
 • Tomaselli and Gatt. (2015). Italian tag questions and their conversational functions. Journal of Pragmatics 84. Pp. 54-82
 • Tottie and Hoffmann. (2006). Tag Questions in British and American English. Journal of English Linguistics. Vol: 34 No: 4 283-311

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi 2018/2
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Arif YİLDİZLİ> (Sorumlu Yazar)
Ufuk Üniversitesi
0000-0002-4897-9567
Türkiye


Zeynep DOYURAN>
Hacettepe Üniversitesi
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 29, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Yildizli, A. & Doyuran, Z. (2018). Pragmatic Features of Tag Questions in Turkish . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 29 (2) , 83-105 . DOI: 10.18492/dad.395126