PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Sinema göstergebilimi

Yıl 1999, Cilt 10, Sayı , 143 - 152, 01.01.1999

Öz

Göstergebilim, gösterge dizgelerinin bilimi anlamına gelir. Sıklıkla tekrar edildiği gibi, göstergebilimin varlığı ve diğer bilimler arasında önemli bir yer tutacağı Saussurc tarafından çok önceleri belirtilmiştir. Yine Saussure tarafından belirtildiği gibi, göstergebilim, diğer iletişim dizgelerini (dildışı) ve dilbilimi de içine alan bir bilimdir. Fakat dilbilimin inceleme nesnesi olan, kullandığımız eklemli ve doğal dil, gösterge dizgeleri içinde en belirgin ve en düzenli olan bir iletişim dizgesi olduğundan, sonraları göstergebilimi içine alan bir bilim olur. Daha doğrusu göstergebilim, yapısal dilbilimin uygulama ve inceleme yöntemlerini benimser ama "terim olarak içerdiği göstergenin gerekliliğini yadsır" (Yalçın: 1994:10) diyen Henault göstergebilimi tanımlarken şöyle der: "Göstergebilim, ilk bakışta çelişkili gelecek biçimde, Saussure'ün gösterge sorunsalından ayrılmaktadır: Bugünün göstergebilimi için, anlamları incelemek, ne bir göstergeler öğretisi oluşturmak, ne de göstergelerle ilgilenmektir; göstergelerden kurtulmaktır."

Yıl 1999, Cilt 10, Sayı , 143 - 152, 01.01.1999

Öz

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Duygu BAĞDER Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1999
Yayınlandığı Sayı Yıl 1999, Cilt 10, Sayı

Kaynak Göster

APA Bağder, D. (1999). Sinema göstergebilimi . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 10 , 143-152 . Retrieved from http://dad.boun.edu.tr/tr/pub/issue/4531/62311