PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Görsel Nesnelerin Çözümlenmesinde Göstergebilimsel Yöntem

Yıl 1999, Cilt 10, Sayı , 143 - 152, 01.01.1999

Öz

Dil dizgesi ve dilsel gösterge üzerine Saussure'iin gözlemleri son çözümlemede geniş bir göstergebilim kuramını öngörmüştür, Buna göre insana ilişkin temel olgulardan dil öteki dizgelerle birlikte göstergebilime bağlanır: "Dil, kavramları belirtilen bir göstergeler dizgesidir. Onun için de, yazıyla, sağır dilsiz abecesiyle, simgesel nitelikli kutsal törenlerle, incelik belirtisi sayılan davranış biçimleriyle, askerlerin belirtkeleriyle, vb. karşılaştırılabilir. Yalnız dil bu dizgelerin en önermişidir" (Saussure 1985:18-19).

Yıl 1999, Cilt 10, Sayı , 143 - 152, 01.01.1999

Öz

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nedret ÖZTOKAT Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1999
Yayınlandığı Sayı Yıl 1999, Cilt 10, Sayı

Kaynak Göster

APA Öztokat, N. (1999). Görsel Nesnelerin Çözümlenmesinde Göstergebilimsel Yöntem . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 10 , 143-152 . Retrieved from http://dad.boun.edu.tr/tr/pub/issue/4531/62318