PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Gazete Köşe Yazılarında Eşdizimsel Örüntüleme ve İdeoloji

Yıl 1999, Cilt 10, Sayı , 55 - 64, 01.01.1999

Öz

Hangi metinsel ve söylemsel öğelerin ve düzeylerin ideolojinin taşıyıcısı olabileceği sorusu, söylemi bir toplumsal etkinlik ve ideolojilerin çatışma alanı olarak ele alan Eleştirel Söylem Çözümlemesi yaklaşımının başlıca konusudur (Fairclough 1992) Genelde anlamların, özellikle sözcük anlamlarının, ideolojilerin konuşlandığı alanlar olduğu ileri sürülmüştür. Sözcük anlamlarının önemi yadsınmamakla birlikte önsayıltı (presupposition), eğreltileme (metaphor) ve bağdaşıklık (coherence) gibi anlamın diğer görünüşlerinin de dil ve ideoloji arasındaki bağların kurulmasındaki işlevlerinin araştırılması gerektiği vurgulanmaktadır.

Yıl 1999, Cilt 10, Sayı , 55 - 64, 01.01.1999

Öz

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Semiramis YAĞCIOĞLU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1999
Yayınlandığı Sayı Yıl 1999, Cilt 10, Sayı

Kaynak Göster

APA Yağcıoğlu, S. (1999). Gazete Köşe Yazılarında Eşdizimsel Örüntüleme ve İdeoloji . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 10 , 55-64 . Retrieved from http://dad.boun.edu.tr/tr/pub/issue/4531/62321