Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

'İşlevsel Dilbilgisi' nedir?

Yıl 1998, Cilt 9, Sayı , 9 - 25, 01.01.1998

Öz

 Bu makaledeki birincil amaç, Eylül 1996'dan beri Boğaziçi Üniversitesi'nde

öğretilen bir dilbilim kuramı olan İşlevsel Dilbilgisi (bundan böyle İD) kuramının

Türk okurlara tanıtılmasıdır. İkinci amaç ise bu kuramın, Türkçe dilbilimsel verilerin

betimlenmesinde sağlam bir temel oluşturması ve kuramsal temel hareket noktaları

sağlanarak karmaşık görünen pek çok olgunun 'işlevsel bir biçimde' açıklanabilir

olması bakımından Türkçe için son derece geçerli olduğunun gösterilmesidir. Ancak

bu yazıda ne İD'ni ne de İD'mn Türkçe üzerine yapılmış dilbilimsel çalışmalarla

ilişkisini 'derinlemesine çözümlemek' ya da 'değerlendirmek' gibi bir amaç

güdülmektedir; bu çalışma yalnızca, sözdizim dışındaki dilbilimsel tabakaları

kapsamayı hedefleyen yaklaşımlara ilgi duyanların 'gözünü açma' işlevi taşımaktadır.

Bu yüzden, bu çalışmanın gerek doğası gerekse sınırlılığı nedeniyle kimi ayrıntılar

tartışılmadan bırakılmak zorundadır.

Kaynakça

  • Dik, Simon C.
  • 1989 The Theory o f Func ti o nal Grammar (Part l:The
  • Strııcture ofth e Clause)\ Dordrecht: Foris.

Yıl 1998, Cilt 9, Sayı , 9 - 25, 01.01.1998

Öz

Kaynakça

  • Dik, Simon C.
  • 1989 The Theory o f Func ti o nal Grammar (Part l:The
  • Strııcture ofth e Clause)\ Dordrecht: Foris.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gerjan Van Schaaik Bu kişi benim

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1998
Yayınlandığı Sayı Yıl 1998, Cilt 9, Sayı

Kaynak Göster

APA Van Schaaik, G. (1998). 'İşlevsel Dilbilgisi' nedir? . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 9 , 9-25 . Retrieved from http://dad.boun.edu.tr/tr/pub/issue/4532/290524