PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Söylem Çözümlemesi: Türk, İngiliz ve Amerikan Kültürlerinde Anlatılan Öykülerin Kültürel Bir Çerçeve İçerinde İncelenmesi

Yıl 1996, Cilt 7, Sayı , 37 - 58, 01.01.1996

Öz

Bu çalışmanın amacı, sözlü öyküleme sırasında anlatıcının dinleyenlerin ilgisini çekmek, merakını uyandırmak ve dinleyicinin, anlattığı öyküyle bütünleşmesini ve öykünün anlatıcı açısından taşıdığı önemi kavrayıp anlatıcının duygularını paylaşmasını sağlamak amacıyla kullandığı yinelemeleri ve yineleme türlerini kültürlerarası verileri çözümleyerek incelemektir. Sözlü öyküleme aşamasında anlatıcıların kullandıkları yinelemelerin ve işlevlerinin kültürlerarası iletişim alanında saptanmış ölçütler çerçevesinde incelenmesi de araştırmanın amacı kapsamındadır.

Yıl 1996, Cilt 7, Sayı , 37 - 58, 01.01.1996

Öz

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Alev YEMENİCİ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1996
Yayınlandığı Sayı Yıl 1996, Cilt 7, Sayı

Kaynak Göster

APA Yemenici, A. (1996). Söylem Çözümlemesi: Türk, İngiliz ve Amerikan Kültürlerinde Anlatılan Öykülerin Kültürel Bir Çerçeve İçerinde İncelenmesi . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 7 , 37-58 . Retrieved from http://dad.boun.edu.tr/tr/pub/issue/4533/62350