Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Klinik Ortamında Kazanılan Akıcılık ve Aktarım Yetilerinin Gerçek Hayata Aktarımında Karşılaşılan Sorunlar

Yıl 1997, Dilbilim Araştırmaları 1997, 142 - 146, 01.01.1997

Öz

 Konuşma patalojisi ve terapi son yıllarda gelişme gösteren bilim dallarıdır.

Konuşma ve dilsel bozukluklara karşı olan ilgi ve çalışmalar Broca, Wernike ve

Marc gibi çok önemli ııöroşiroji usmaııları tarafından 19. yüzyıl sonuna doğru

gerçekleştirilmesine karşın, patoloji ve konuşma terapisi alanları ancak 50'li yıllarda

bilimsel özellik kazanmıştır. Bu alanlar Fries -ve Lado'ııun dil aklarımı ile ilgili

yaptıkları çalışmalardan olumlu etkilenmiştir (Odlin, 1989:122). Patoloji ve

uygulamalı dilbilimde dil aktarımı terimleri faiklı anlamlarda kullanılmakla birlikte,

iki alan arasında çeşitli bağıntılar bulunmaktadır. Bu yarı kuramsal çalışmada dil

kullanım bozukluğu olan kişilerin (kekemelerin) klinik ortamında kazandıkları

aktarım yetilerini gerçek hayatta kullanamamaları üzerinde durulacaktır.

Kaynakça

  • Arthur, B.; Farrer, D.; Bradford, G. 1974. "Evaluation of Reactions o f College
  • Boberg, E. 1976. "Intensive Group Therapy for Stutters", Human Communication
  • —; Howie, P. ; Woods, I. 1979. "Maintenence of Fluency, a review", C.H.Shames
  • and it.Rubin(eds) Stuttering Then and Now, Columbus:Merrill.
  • Ferguson, C.A. 1959. "Diglossia", GiglioliP.P.(ed) Language and Social Context
Yıl 1997, Dilbilim Araştırmaları 1997, 142 - 146, 01.01.1997

Öz

Kaynakça

  • Arthur, B.; Farrer, D.; Bradford, G. 1974. "Evaluation of Reactions o f College
  • Boberg, E. 1976. "Intensive Group Therapy for Stutters", Human Communication
  • —; Howie, P. ; Woods, I. 1979. "Maintenence of Fluency, a review", C.H.Shames
  • and it.Rubin(eds) Stuttering Then and Now, Columbus:Merrill.
  • Ferguson, C.A. 1959. "Diglossia", GiglioliP.P.(ed) Language and Social Context
Toplam 5 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Necdet Osam

Peter Hugh Donaldson

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1997
Yayımlandığı Sayı Yıl 1997Dilbilim Araştırmaları 1997

Kaynak Göster

APA Osam, N., & Donaldson, P. H. (1997). Klinik Ortamında Kazanılan Akıcılık ve Aktarım Yetilerinin Gerçek Hayata Aktarımında Karşılaşılan Sorunlar. Dilbilim Araştırmaları Dergisi, 8, 142-146.