Kitap İncelemesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 1997, Dilbilim Araştırmaları 1997, 169 - 169, 01.01.1997

Öz

Kaynakça

  • Demircan, Ömer. 1996. Türkçenin Sesdizimi. der Yayınlan, İstanbul.

Türkçenin Sesdizimi

Yıl 1997, Dilbilim Araştırmaları 1997, 169 - 169, 01.01.1997

Öz

Doç.Dr. Ömer Demircan, 1962-1995 yıllan arasında sesdizim üzerine yaptığı çalışmalan, daha önce bu konuda yayınladıklarının bir bölümünü de içerecek biçimde Türkçenin Sesdizimi başlığı -altında geçtiğimiz yıl yeniden yayımladı. Kitap dört bölümden oluşmakta. 1. ve 2. bölümler genel olarak seslerin oluşumu ve Türkçe seslerin betimlenmesi ile ilgili; 3. bölümde ses değişimleri, 4. bölümde ise vurgulama ve ezgileme düzeni ele almıyor. Dr. Demircan’ın bu kitabı iki açıdan önem taşımakta; bir yandan Türkçe’nin sesdizimi ve genel olarak ses düzeni saydam terim ve kavramlarla, dizgeli ve kapsamlı bir biçimde ele alınıyor; daha açık bir anlatımla kavram ve terimler düzleminde sesdizimi alanına çağdaş dilbilim geleneklerine uygun bir yaklaşımın güzel bir örneği veriliyor. Öte yandan, kendisi bu konuda daha çok eksikleri olduğunu söylese de, Demircan 4. bölümde Türkçede ezgi, durak, vurgu konusunda şimdiye değin yapılan çalışmalan daha ileri götüren saptamalarda bulunuyor, çağdaş dilbilimdeki sesdizim kavramlannı Türkçeye uygulamakta öncülük yapıyor. Kitapta bilgi yığılması nedeniyle kimi zaman bulanıklıklar görülse de, kaynakçası kendisinden beklenen yetkinliğe erişmemiş olsa da, Türkçenin ses düzeni konusuna ilgi duyan dilbilim uzman ve öğrencileri için bu kitabın vazgeçilmez bir başvuru kaynağı olacağını düşünmekteyiz.

Kaynakça

  • Demircan, Ömer. 1996. Türkçenin Sesdizimi. der Yayınlan, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Kitap Tanıtımları
Yazarlar

Ahmet Kocaman

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1997
Yayınlandığı Sayı Yıl 1997Dilbilim Araştırmaları 1997

Kaynak Göster

APA Kocaman, A. (1997). Türkçenin Sesdizimi . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 8 , 169-169 . Retrieved from http://dad.boun.edu.tr/tr/pub/issue/4534/290494