Kitap İncelemesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Çuvaş Atasözleri ve Deyimleri Çuvaşça-Türkçe / Türkçe- Çuvaşça Sözlük

Yıl 1997, Dilbilim Araştırmaları 1997, 170 - 170, 01.01.1997

Öz

Bu yapıt, adından da anlaşılacağı gibi, Çuvaş atasözleri ve deyimlerinin yanısıra Çuvaşça-Türkçe ve Türkçe-Çuvaşça kısa bir sözlük de içermektedir. Sözlüğün önemli yönü ise, Türkiye’de yayımlanmış olan ilk Çuvaşça-Türkçe, Türkçe-Çuvaşça sözlük olmasıdır. Ancak burada, yalnızca kendine ait bir çevriyazı sistemi kullandığı için pek yararlanılamayan, Paasonen’iıı sözlüğünü gözönünde bulundurmuyoruz. Ceylan’m kitabı, Giriş, Metin, Çuvaşça-Türkçe Sözlük-Dizin ve Türkçe-Çuvaşça Sözlük olmak üzere dört ana bölümden oluşmuştur. Giriş’te ilk olarak, Çuvaşlar,Çuvaşistan ve Çuvaşça hakkında geniş bir bilgi verilmiş, ardından Çuvaş atasözleri ve Deyimleri üzerinde yapılmış diğer çalışmalardan sözedilmiştir. Daha sonra, m etnin kuruluşu ve Sözlük bölümünün düzenlenişinde kullanılan yöntem açıklanmıştır. Güiş bölümünün sonunda ise, Kısaltmalar’dan önce, Kaynakçalar ana başlığı ile Kökenbilim Kaynakçası, Atasözleri ve Deyimler Kaynakçası ve Giriş Kaynakçası olmak üzere, üç ayrı bölümde kaynakça verilmiştir. Bu bölümde ayrıca, Kiril asıllı Çuvaş alfabesine de yer verilmiştir.

Kaynakça

  • Ceylan, Emine, Çuvaş Atasözleri ve Deyimleri Çuvaşça-Türkçe / Türkçe- Çuvaşça

Yıl 1997, Dilbilim Araştırmaları 1997, 170 - 170, 01.01.1997

Öz

Kaynakça

  • Ceylan, Emine, Çuvaş Atasözleri ve Deyimleri Çuvaşça-Türkçe / Türkçe- Çuvaşça

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Kitap Tanıtımları
Yazarlar

Binnur Erdağı

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1997
Yayınlandığı Sayı Yıl 1997Dilbilim Araştırmaları 1997

Kaynak Göster

APA Erdağı, B. (1997). Çuvaş Atasözleri ve Deyimleri Çuvaşça-Türkçe / Türkçe- Çuvaşça Sözlük . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 8 , 170-170 . Retrieved from http://dad.boun.edu.tr/tr/pub/issue/4534/290495