BibTex RIS Kaynak Göster

Dilbilim ve Dil Felsefesinde Bir Dönüm Noktası: Noam Chomsky

Yıl 1997, Dilbilim Araştırmaları 1997, 76 - 81, 01.01.1997

Öz

Dil kavramına ve dil incelemelerine yeni bir bakış açısı getirerek dilbilimde iki kez devrim başlatmıştır, N. Chomsky. Yüzyılımızın ortalarında, 1950'li yıllarda. Syntactic Structures (1957 ) adlı yapıtında, dilbilgisinin matematiksel bir yöntemle inceleme konusu olduğu ilk kez sergilenmişti. Bu yapıtta öne sürülen düşünceler zaman içinde olgunlaşarak Aspects (1965) yapıtında "standart kuram" adı verilen modeli oluşturdu. 1970'li yıllarda, çeşitli makale ve kitaplarında, modeli daha yetkin kılmak için değişiklikler yaptı ve literatürde "geliştirilmiş standart kuram" adıyla anılan kuram ortaya çıktı. En önemli değişiklikler ise 1980'li yıllarda "Yönetim Bağlama Kuramı" ile dilbilimde ikinci devrimi başlattı. Chomsky'nin geliştirdiği dil kuramları, dil inceleme yöntemlerinin yanı sıra, bu kuramların dayandığı dil ile ilgili kavramlar nedeniyle yüzyılımıza damgasını vurmuştur.

Yıl 1997, Dilbilim Araştırmaları 1997, 76 - 81, 01.01.1997

Öz

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Oya Külebi

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1997
Yayımlandığı Sayı Yıl 1997Dilbilim Araştırmaları 1997

Kaynak Göster

APA Külebi, O. (1997). Dilbilim ve Dil Felsefesinde Bir Dönüm Noktası: Noam Chomsky. Dilbilim Araştırmaları Dergisi, 8, 76-81.