BibTex RIS Kaynak Göster

Türkçede Kiplik Belirteçleri ve Çekim Ekleri İlişkisi Üzerine Bazı Gözlemler

Yıl 1997, Dilbilim Araştırmaları 1997, 105 - 111, 01.01.1997

Öz

Kocaman (1982: 84) ve Özsoy ve Taylan (1993: 9)'ın daha önce önemini vurguladıkları kiplik belirteçleri, bu yazıda zaman ve kılınış belirten çekim ekleri ile ilişkileri açısından ele alınacaktır. Çalışmada, mutlaka, kesinlikle, galiba, herhalde, ve belki üzerinde durulacak, bu belirteçlerin kiplik özellikleri araştırılacaktır.
Bu çalışmanın veri tabanına, yukarıda sıralanan belirteçlerin değişik sıfat ve eylemler ile kullanımı ve bunların çeşitli zaman ve kılınış ekleri ile çekilmesi sonucunda ulaşılmıştır. Yazıda örnek olarak kullanılan tümceler kimi zaman bir söylem içinde verilecek; çoğunlukla da söylemden bağımsız olarak verilerek incelenen belirteçlerin içkin anlamlarını ortaya çıkarmak amacı güdülecektir. Çalışmanın hedefi bu belirteçlerin söylemde nasıl kullanıldığını anlamak olmakla beraber, kullanımı açıklamak için öncelikle belirteçlerin hangi eylem türleri ve çekim ekleriyle bağdaştığı araştırılmak istenmiştir. Böyle bir araştırmanın aynı konu üstünde yapılacak daha sonraki çalışmalar için bir temel olacağı düşünülmüştür.

Yıl 1997, Dilbilim Araştırmaları 1997, 105 - 111, 01.01.1997

Öz

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Şükriye Ruhi

Deniz Zeyrek

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1997
Yayımlandığı Sayı Yıl 1997Dilbilim Araştırmaları 1997

Kaynak Göster

APA Ruhi, Ş., & Zeyrek, D. (1997). Türkçede Kiplik Belirteçleri ve Çekim Ekleri İlişkisi Üzerine Bazı Gözlemler. Dilbilim Araştırmaları Dergisi, 8, 105-111.