Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Kentleşme ve Türkçe

Yıl 1995, Cilt 6, Sayı , 15 - 19, 01.01.1995

Öz

Kentleşme (urbanization), "işleyimleşme (endüstrileşmeye) ve ekonomik gelişmeye koşut olarak kent sayısının artması ve kentlerin büyümesi sonucunu doğuran, toplum da artan oranda örgütleşmeye, uzmanlaşmaya ve insanlararası ilişkilerde kentlere özgü değişikliklere yol açan nüfus birikimi süreci" (Keleş 1980:70) olarak tanımlanmaktadır. Kentleşme 20. yüzyılın ikinci yarısında, yalnız iş ve sanayileşmiş toplumların değil, çok daha belirgin biçimde, gelişmekte olan ülkelerin başlıca sorunlarından birini oluşturmuştur.(Keleş-Ünsal 1982:25). Kentleşmenin en başta gelen özelliği ise gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerde büyük kentlerin daha da büyümesidir.

Kaynakça

  • Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, Ankara, TDK, 1979, s.l 1-13.

Yıl 1995, Cilt 6, Sayı , 15 - 19, 01.01.1995

Öz

Kaynakça

  • Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, Ankara, TDK, 1979, s.l 1-13.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kamile İmer Bu kişi benim

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1995
Yayınlandığı Sayı Yıl 1995, Cilt 6, Sayı

Kaynak Göster

APA İmer, K. (1995). Kentleşme ve Türkçe . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 6 , 15-19 . Retrieved from http://dad.boun.edu.tr/tr/pub/issue/4535/313041