Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Türkçede Morfofonemik Değişmeler: Dar Ünlü ~ ∅ Nöbetleşmesi

Yıl 1995, Cilt 6, Sayı , 103 - 109, 01.01.1995

Öz

Bir süre önce Harvard Üniversitesi Türk dili profesörü soyaddaşım Şinasi Tekin ile aramızda "yazı yazmak" anlamındaki yaz- eyleminin etimolojisi üzerine yaklaşık sekiz ay süren bir tartışma çıktı. Bu tartışm a nedeniyle sayın Şinasi Tekin kendi görüşünü savunmak için birtakım başka savlar ileri sürdü. Bu savlardan biri de şuydu: "Öteden beri öğrendiğimiz bir kaide var: Vurgusuz hecenin dar ünlüsü düşer: oğul sonuna ek gelince oğlu şekline girer, şehir kelim esi şehri olur vs. vs. Fakat niye çekiç kelim esi çekçi olmaz da çekici şeklinde sırıtır durur? B urada vurgusuz hece yok mu? Var! O zaman niye bu ünlü düşm ez ötekilerinde olduğu gibi?"

Kaynakça

  • Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, Ankara, TDK, 1979, s.l 1-13.

Yıl 1995, Cilt 6, Sayı , 103 - 109, 01.01.1995

Öz

Kaynakça

  • Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, Ankara, TDK, 1979, s.l 1-13.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Talat Tekin Bu kişi benim

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1995
Yayınlandığı Sayı Yıl 1995, Cilt 6, Sayı

Kaynak Göster

APA Tekin, T. (1995). Türkçede Morfofonemik Değişmeler: Dar Ünlü ~ ∅ Nöbetleşmesi . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 6 , 103-109 . Retrieved from http://dad.boun.edu.tr/tr/pub/issue/4535/313043