Derleme
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Dil ve Evrim

Yıl 1995, Cilt 6, Sayı , 110 - 121, 01.01.1995

Öz

Bir tümcenin anlamını, bu tümceyle başkalarına iletilmesi amaçlanan düşünceden (yani bildirimden anlaşılan şeyden) yola çıkarak belirlemeye çalışan bir kuram geleneği vardır. Buna göre, öncelikle bir iletişim aracı olan dili, öznel ve içrek düşüncelerim izi başkalarına aktarabilm ek için oluşturmuşuzdur. Kökenleri İlkçağ'a dayanan bu görüş İngiliz düşünürü John Locke'un yapıtında—yalın olsa da— klasik biçim ine kavuşturulmuş, geçen yüzyılın sonlarından, yaklaşık yirmibeş yıl öncelerine kadar da başatlık ölçüsünde bir etki yapmıştır. Sözü edilen gelenek içinde ortaya atılan en gelişkin kuram 1988 yılında ölen Paul Grice'ınkidir.

Kaynakça

  • Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, Ankara, TDK, 1979, s.l 1-13.

Yıl 1995, Cilt 6, Sayı , 110 - 121, 01.01.1995

Öz

Kaynakça

  • Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, Ankara, TDK, 1979, s.l 1-13.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Arda Denkel Bu kişi benim

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1995
Yayınlandığı Sayı Yıl 1995, Cilt 6, Sayı

Kaynak Göster

APA Denkel, A. (1995). Dil ve Evrim . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 6 , 110-121 . Retrieved from http://dad.boun.edu.tr/tr/pub/issue/4535/313045