Derleme
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Söylem Çözümlemesinde Üç Temel Yaklaşım ve Kültürlerarası İletişimde Söylem Çözümlemesinin Önemi

Yıl 1995, Cilt 6, Sayı , 152 - 166, 01.01.1995

Öz

Dil, bir toplumu etkileyen ve biçimlendiren, karşılığında da o toplumun kültürü tarafından etkilenip biçimlenen son derece karmaşık yapılı bir dizgedir. Kültürlerarası ve bireylerarası iletişim in tem elini oluşturan dil dizgesi sadece sözvarlığı, dilbilgisi ve sesbilimden oluşmaz; dilsel öğelerin varlığı kadar dil ötesi ya da dildışı düzeneklerin varlığı da büyük önem taşır. Bir başka deyişle, bireylerarası ve kültürlerarası iletişimde yaşanabilecek kopukluklar dilbilgisi kökenli olabileceği gibi dilden bağımsız ya da dil kullanımıyla ilgili olabilir. Kültürlerarası iletişimi etkileyen dilsel ya da dildışı öğelerin yabancı kültür toplulukları tarafından yeterince tanınmam ası iletişim kopukluklarına ve sorunlara yol açabilmektedir. Bu çalışmada kültürlerarası iletişimi etkileyen etkenler üstünde durulacak ve kültürlerarası iletişim de söylem çözümlemesinin katkısı tartışılacaktır.

Kaynakça

  • Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, Ankara, TDK, 1979, s.l 1-13.

Yıl 1995, Cilt 6, Sayı , 152 - 166, 01.01.1995

Öz

Kaynakça

  • Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, Ankara, TDK, 1979, s.l 1-13.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Alev Yemenici Bu kişi benim

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1995
Yayınlandığı Sayı Yıl 1995, Cilt 6, Sayı

Kaynak Göster

APA Yemenici, A. (1995). Söylem Çözümlemesinde Üç Temel Yaklaşım ve Kültürlerarası İletişimde Söylem Çözümlemesinin Önemi . Dilbilim Araştırmaları Dergisi , 6 , 152-166 . Retrieved from http://dad.boun.edu.tr/tr/pub/issue/4535/313052